کنترل ویروس گوجه

شناخت محصول و منطقه گوجه‌فرنگی یکی از محصولات صنعتی کشاورزی است که می‌تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی یکی از خسارت‌زاترین بیماری‌های ویروسی گوجه‌ فرنگی در برخی نقاط جهان است. این ویروس برای اولین بار از فلسطین اشغالی گزارش شده است. در ایران نیز برای اولین بار در […]