ویروسی شدن فلفل

ویروس موزائیک خیار (CMV) و ویروس وای سیب زمینی (PVY) از ویروس های مهم بیمارگر در فلفل محسوب میشوند. بررسی واکنش ارقام فلفل بویژه در زمان وقوع آلودگی توام با این دو ویروس (از نظر تشد ید علائم بیمار ی) در انتخاب ارقام مقاوم و مدیریت این بیماریها اهمیت دارد. در این تحقیق واکنش سه رقم فلفل کالیفرنیاوندر، رپیدو (هر دو دلمه ای) و دزفو لی (قلمی) در ۵ تیمار تلقیح مکانیکی شامل A (فقط PVY)، B (فقط CMV)،ا C (اPVY+CMV هم زمان)، D (اول CMV، ده روز بعد PVY) و E (اول PVY، ده روز بعد CMV) با سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. برای سنجش ضریب شدت بیماری (DSI) از مقیاس درجه بندی شامل بدون علائم ۰، پیسک ۱، موزائیک ۲، موزائیک همراه بدشکلی برگ ۳، نکروز ۴و توقف رشد و مرگ گیاه ۵ استفاده گردید. مقایسه میانگین DSI تیمارهای مایهزنی نشان داد که در رقم دزفولی تیمار C دارای بیشترین مقدار (۰.۸۷) و تیمارهای A (0.67) و B (0.45) به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند. همچنین در مورد دو رقم دلمه ای کالیفرنیاوندر و رپیدو تیمار C با DSI برابر با ۰.۶۲ و ۰.۶۱ بیشترین و تیمار A با DSI 0.53 و ۰.۴۹ درصد و تیمار B با مقادیر DSI 0.40 و ۰.۳۲ در مقام دوم و سوم از نظر شدت بیماری قرار گرفتند. فلفل قلمی در مقایسه با دو رقم فلفل دلمه ای دارای حساسیت بیشتری در برابر آلودگی منفرد و نیز توام با دو ویروس مورد بررسی بودند. بیشترین میزان شدت علائم بیماری زمانی مشاهده شد که آلودگی به دو ویروس PVY و CMV بطور همزمان (تیمار C) در گیاه رخ داده باشد که حاکی از اهمیت زمان وقوع آلودگی توام دو ویروس در تشدید علائم بیماری و لزوم اصلاح ارقام فلفل با مقاومت دوگانه در برابر هر دو ویروس میباشد.

لکه برگ فلفل دلمه‌ای

لکه برگ فلفل دلمه‌ای آلودگی باکتریایی رایج گیاهی در سراسر جهان است. این آلودگی بیشتر در آب‌وهوای بارانی، مرطوب و گرم رایج است. این‌ها شرایط محیطی هستند که در آن باکتری می‌تواند بسیار راحت پخش شود.

لکه برگ یک باکتری است، بنابراین می‌تواند با لمس کردن، از طریق دانه یا خاک منتقل شود. از خاک تمیز و روش‌های آبیاری استفاده کنید تا از آلودگی از طریق خاک یا از آلودگی متقاطع جلوگیری کنید.

لکه برگ باکتریایی روی گیاه فلفل دلمه‌ای

علائم

 • لکه‌های زرد و سبز روی برگ‌ها
 • در مرحله بعد لکه‌های قهوه‌ای روی برگ‌ها
 • لکه‌های برجسته و چوب‌پنبه‌ای روی فلفل‌ها
 • افتادن برگ و فلفل‌های در حال پوسیدگی

راه‌حل‌

 • بخش‌های آسیب‌دیده را جدا کنید. وقتی گیاهان فلفل‌دلمه‌ای دچار آلودگی ویروسی شدند، باید بخش‌هایی از گیاه را که علائم لکه برگ دارند حذف کنید. باکتری می‌تواند به راحتی پخش شود، بویژه تحت شرایط مرطوب و داغ. نیازی به حذف کامل گیاه نیست مگر اینکه کاملا درگیر بیماری شده‌ باشد.
 • کود کافی فراهم کنید. در حقیقت با تغذیه مناسب، گیاه فلفل دلمه‌ای می‌تواند با این باکتری مبارزه کند. همانند انسان‌ها، هرچقدر سالم‌تر باشیم، با سرعت بیشتری می‌توانیم با باکتری مبارزه کنیم. به خاطر داشته باشید، کود بیش از اندازه خوب نیست، چون نمک زیاد درون خاک می‌تواند منجر به بیماری‌های بدتری شود.
 • اسپری قارچ‌کش‌ طبیعی. اگرچه لکه برگ باکتریایی است، مراقبت‌های قارچی برای کمک شناخته شده‌اند. از قارچ‌کش پایه مس به عنوان محلول پاشیدنی در اوایل صبح یا اواخر بعدظهر استفاده کنید تا به کاهش انتشار باکتری کمک کنید.
 • به هنگام آبیاری از خیس شدن برگ‌ها اجتناب کنید. آب برای زاد و ولد و انتشار هاگ‌ها روی برگ‌های گیاه فلفل‌دلمه‌ای لازم است. همیشه از پایین گیاه به آن آب دهید تا از پاشیدن آب روی برگ جلوگیری کنید.
 • باغبانی تمیز را تمرین کنید. همانند تمام موارد بیماری‌زای ویروسی و باکتریایی، مهم است که درون باق تمیز باشیم. اگر امکان دارد، به هنگام کنترل گیاهان از دستکش استفاده کنید. از لمس گیاهان، یکی پس از دیگری برای کاهش انتشار هاگ‌ها اجتناب کنید.

 

ویروس موزائیکی روی فلفل دلمه‌ای

مشکل رایج دیگر برای گیاه فلفل دلمه‌ای ویروس موزائیکی است. انواع مختلف ویروس موزائیکی وجود دارند، و وقتی گیاهی آلوده شده، دیگر قابل درمان نیست. بعضی از انواع فلفل دلمه‌ای در مقابل ویروس موزاییکی تنباکو مقاوم هستند، درحالیکه هیچکدام در مقابل ویروس موزائیکی مربوط به خیار مقاوم نیستند.

ویروس‌های موزاییکی می‌توانند از طریق خاک یا دانه منتقل شوند و می‌توانند توسط حشرات مکنده مانند شته‌ها پخش شوند. همچنین این ویروس‌ها می‌توانند با تماس با گیاهان آسیب دیده پخش شوند، و در هوای خشک بیش از همیشه مشکل ایجاد می‌کنند.

علائم

 • برگ‌هایی با لکه‌های زرد و سبز
 • سطح خاردار یا ناهموار روی میوه‌ها
 • توقف رشد
 • محصول کم فلفل دلمه‌ای

راه‌حل

حذف گیاهان آسیب دیده. درمان موثری برای ویروس‌ها وجود ندارد. اگر به ویروس موزائیکی شک دارید، گیاهان فلفل‌دلمه‌ای را از باغ حذف کنید و اگر امکان دارد آن‌ها را بسوزانید. میوه‌ها هنوز برای خوردن سالم هستند، اما ممکن است دانه به ویروس آلوده باشد، بنابراین، دانه‌های مربوط به میوه‌های آسیب دیده را ذخیره نکنید.

آفات را دور نگه دارید. ویروس‌های موزائیکی به طور رایج توسط حشرات مکنده‌ی شیره مانند شته‌ها پخش می‌شوند. برای مقابله با آفت‌ها از محلول روغن چریش با آب و صابون کاستیل استفاده کنید و برای مقابله با آفات آن‌ها را اسپری کنید.

علف‌های هرز را تحت کنترل نگه دارید. علف‌ها می‌توانند ویروس موزائیکی حمل کنند، و می‌توانند محل پرورش حشراتی باشند که آن را منتقل می‌کنند. از پوشش زمینی استفاده کنید، یا حداقل علف‌ها را با کج بیل مخصوص علف‌ها کنترل کنید (این‌ها برای پشتیبانی عالی هستند).

از لمس گیاهان اجتناب کنید. همیشه قبل و بعد از باغبانی دست‌هایتان را بشویید. دستان شما می‌توانند وسیله انتقال بیماری‌زاهای ویروسی از یک گیاه به دیگری باشند. همچنین، از سیگار کشیدن در باغ اجتناب کنید، چون این کار می‌تواند باعث تولید ویروس موزائیکی در خاک شود.

انواع فلفل دلمه مقاوم بکارید. بعضی از انواع فلفل دلمه بیشتر در برابر ویروس موزائیکی تنباکو مقاوم هستند، هرچند هیچکدام از آن‌ها در مقابل ویروس موزائیکی خیار یا سایر ویروس‌ها مقاوم نیستند. به دنبال انواعی باشید که در مراکز باغبانی و گلخانه‌ها دارای برچسب «TMV» باشند (مقاوم در برابر ویروس موزائیکی تنباکو). بعضی از انواع رایج اینها هستند: فلفل موزی شیرین، فلفل قرمز بسیار تند، فلفل قلمی هیبرید.

 

اهمیت کنترل شرایط محیطی و کوددهی در افزایش قدرت خود ایمنی و جلوگیری از آبکی شدن ساختار بوته های فلفل دلمه ای

دو عامل اصلی: محیط و مواد کودی بیشترین تاثیر را در افزایش قدرت خود ایمنی و آبکی شدن ساختار اندام سبز در بوته های فلفل دلمه ای بازی می کنند. در شرایطی که بوته های فلفل دلمه ای دچار بیماری ویروسی می شوند عملا تغذیه بوته ها دچار مشکلات اساسی می شوند بروز همین مشکلات باعث افت کمی و کیفی کودهای مورد استفاده در کشت فلفل دلمه ای می شود، همین افت باعث کاهش شدید قدرت خود ایمنی و سلامت بوته های فلفل دلمه ای خواهد شد. از طرف دیگر به دلیل کاهش میزان مواد کودی یا قدرت جذب از طرف بوته ها ساختار بوته ها به شدت آبکی می شوند.

 

 

آتشک روی فلفل دلمه‌ای

آتشک گیاه‌کش بیماری مربوط به گیاه فلفل دلمه‌ای است که توسط بیماری‌زاهای منتقل شونده از خاک منتشر می‌شود. اگر گیاه فلفل دلمه‌ای تان پایین ساقه اصلی برگ دارد، ممکن است باران باعث شود خاک روی شاخه و برگ پاشیده شود و بیماری تولید کند.

بیش از یک نوع آتشک وجود دارد، که معمولا به دو دسته «آتشک اولیه» و «آتشک پسین» تقسیم می‌شوند.

انواع مختلفی از گیاهان در برابر آتشک آسیب پذیر هستند، از جمله گوجه، بادمجان، لوبیا و تمام انواع کدو.

علائم

 • لکه‌های بزرگ قهوه‌ای روی برگ و پژمردگی
 • ساقه‌های قهوه‌ای یا سیاه در پایه گیاه
 • پوسیدگی ریشه (که باعث بیماری گیاه می‌شود)
 • پوسیدگی میوه (وقتی در تماس با خاک آلوده است)

راه‌حل

فلفل‌های تان را در یک بستر بلند یا گلدان بکارید تا زهکشی را اصلاح کنید. آتشک به طور رایج در باغهای زیر زمینی یا مزارع یافت می‌شود. در بستر بلند یا گیاهان کاشته شده در گلدان، بارندگی زمان زیادی برای نشستن روی خاک و پخش کردن عوامل بیماری‌زا ندارد.

اگر نمی‌توانید از بستر بلند یا گلدان استفاده کنید، سعی کنید خاک اطراف هر گیاه را برآمده کنید تا از ماندن آب در پایین گیاه جلوگیری کنید.

مرحله بعد استفاده از یک لاشبرگ است، مانند حصیر، چیدن علف، یا برزنت سیاه. لاشبرگ به جلوگیری از انتشار بیماری از طریق خاک به برگ گیاه فلفل به هنگام بارندگی کمک می‌کند. همچنین، فواید دیگری هم دارد مانند حفظ اصلاح شده آب و مهار کردن علف‌های هرز.

اگر باغ خشک بود، بیش از اندازه آبیاری نکنید. آب مانده تنها راه تکثیر و انتشار هاگ‌های آتشک است. حتی اگر آب آلوده جریان نداشته باشد، هاگ‌ها آن را دنبال خواهند کرد.

همیشه خاک یا کمپوست خود را از مراکز قابل اعتماد تهیه کنید. انتقال خاک آلوده به باغ راحتترین راه برای مواجهه با این مشکل برای گیاه فلفل دلمه‌ای است.

بیماری میرایی

کاهش بیماری دلیل رایج مرگ گیاهان فلفل دلمه‌ای جوان است. این کار می‌تواند توسط انواع قارچ و کپک قارچی اتفاق افتد. تمام بیماریزاها در شرایط مرطوب و خنک رشد می‌کنند (معمولا پایین‌تر از دمای ۶۵ درجه فارنهایت).

علائم

 • جوانه از درون خاک رشد نمی‌کند
 • لکه‌های قهوه‌ای روی برگ‌های جوانه
 • قهوه‌ای شدن پایین ساقه
 • شاخ و برگ نرم و لزج
 • افتادن و مردن نهال‌های جوان

راه‌حل

تمیز نگه داشتن ابزارهای باغبانی. همیشه بهداشت را به خوبی در باغ رعایت کنید. ابزارتان را در پایان هر فصل با استفاده از آب داغ صابونی تمیز کنید و صبر کنید تا کاملا خشک شوند. همچنین، پس از کار در باغ، مطمئن شوید که دستانتان را تمیز کرده‌اید (من معمولا فقط دوش می‌گیرم) و لباسهایتان را شسته‌اید. ظروف آب و نازل‌های شلنگی که با خاک در تماس بوده‌اند هم می‌توانند هاگ‌ها را در خود جا دهند.

بیش از اندازه آبیاری نکنید. علاوه بر مسائل بسیاری که به دلیل آبیاری بیش از حد اتفاق می‌افتند، میرایی بیشتر در خاک بیش از اندازه مرطوب اتفاق می‌افتد. پیش از اینکه به جوانه فلفل آب دهید اجازه دهید سطح خاک خشک شود.

محیط را گرم نگه دارید. برای جوانه زدن بذرهای فلفل ما از تشک حرارتی با دمای حدود ۲۶ درجه سانتیگراد استفاده می‌کنیم، سپس از لامپ رشد بعد از جوانه زدن استفاده می‌کنیم. این لامپ‌ها چادر رشد را گرم نگه می‌دارد، بین ۲۱ تا ۲۴ درجه سانتیگراد.

میرایی مسئله‌ای جدی است که می‌تواند از یک سلول بذر به سلول دیگری انتشار یابد، و روی بسیاری از انواع مختلف گیاهان اثر بگذارد. اینکه به هنگام وقوع بیماری میرایی تمام گیاهان درون یک ظرف خراب شوند امری عادی است، بنابراین مراقب باشید تا از آن جلوگیری کنید.

پژمردگی ورتیسیلیوم در فلفل دلمه‌ای

پژمردگی باکتریایی مسئله‌ای است که می‌تواند بر روی گیاه فلفل دلمه‌ای و بسیاری از سبزی‌های دیگر اثر بگذارد. این بیماری به طور رایج در زمین‌های مزارع تنباکو پیدا می‌شود، و در صورتی که به سرعت پیدا نشود، می‌تواند تمام محصولات را از بین ببرد. این بیماری بیش از هرجا در جنوب شرقی آمریکا رایج است.

این باکتری بافت آوندی گیاه را مسدود می‌کند و عبور آب را از میان گیاه غیرممکن می‌سازد. به طور معمول، گیاهان فلفل‌ دلمه‌ای که دچار بیماری پژمردگی ورتیسیلیوم هستند شروع به پژمرده شدن از یکسوی گیاه می‌کنند.

با رشد باکتری، گیاه افتاده و خواهد مرد. اگر چنین چیزی دیدید باید فورا با این مشکل گیاه فلفل دلمه‌ای مقابله کنید.

علائم

 • برگهای زرد و پژمرده، گاهی از یک سمت گیاه شروع می‌شود
 • تغییر رنگ آوندی (بافتهای داخلی ساقه به قهوه‌ای تغییر رنگ می‌دهند)
 • گیاهانی که کاملا افتاده‌اند (مرده‌اند)

راه‌حل

به گیاه آب بدهید. رایجترین دلیل این که گیاه فلفل دلمه‌ای پژمرده می‌شود به سادگی نیاز به آب است. به این پژمردگی واکنش بیش از حد نشان ندهید، فرض کنید پژمردگی باکتریایی باشد، و گیاهتان را بیرون بکشید! سعی کنید به آن کمی آب دهدی، و اگر این کار مشکل را در طی یک ساعت یا کمی بیشتر حل نکرد، بیشتر بررسی کنید.

گیاهان آسیب دیده را حذف کنید. همانند اغلب گیاهان بیمار، اولین قدم حذف و نابودی گیاهان آسیب دیده است. تنها زمانی به این مرحله متوسل شوید که مطمئن باشید گیاهتان آلوده شده است.

کنترل آفات. سوسک‌های خیار و سایر حشرات می‌توانند باکتری را از یک گیاه به دیگری انتقال دهند. یاد بگیرید که چطور این آفات و سایر آفات را شناسایی کرده و کنترل کنید تا از گسترش و تدوام پژمردگی باکتریایی در باغ فلفل دلمه‌ای تان جلوگیری کنید.

باکتری‌های مفید به خاک اضافه کنید. نشان داده شده است که استفاده از باکتری‌های مفید در مقابله با پژمردگی باکتریایی موثر است. ممکن است این روش بیشتر مناسب مزرعه‌داران حرفه‌ای باشد که فلفل دلمه‌ای و سایر سبزیجات را برای سودش پرورش می‌دهند.

آفات گیاه فلفل دلمه‌ای

آفات به تنهایی می‌توانند آسیب‌های چشمگیری روی گیاهان فلفل دلمه‌ای ایجاد کنند. از شته‌ها تا کنه‌های عنکبوتی و تریپس‌ها، فهرست آفات بالقوه برای گیاه فلفل دلمه‌ای طولانی است. خوشبختانه، اقدامات پیشگیرانه‌ای وجود دارند که می‌توانید در برابر اکثر آن‌ها به کار بگیرید.

علائم

 • حشرات مرئی (زیر برگ‌ها، روی ساقه‌ها و … را بررسی کنید)
 • آسیب برگ یا پیچ خوردگی برگ
 • لکه‌های تیره روی برگ

راه‌حل

نوع حشره معمولا بهترین راه‌حل را تعیین خواهد کرد. گاهی اوقات، به راحتی می‌توانید حشرات را حذف کنید، مانند کرم‌ها، حلزون‌ها، و گوش خیزک. با این حال، سایر حشرات کوچک هستند و تعداد بسیاری از آن‌ها روی گیاه فلفل‌تان جمع می‌شوند و از آن تغذیه می‌کنند.

با شلنگ اسپری کنید. شته‌ها و سایر حشرات مکنده شیده نمی‌توانند پرواز کنند، و چنگال قوی ندارند. با اسپری برگ‌ها به طور مستقیم با آب تمیز، می‌توانید میزان زیادی از این حشرات را از روی گیاه حذف کنید. این راه‌حل دائمی نیست، اما می‌تواند سرعت آن‌ها را کم کند.

با روغن چریش اسپری کنید. با استفاده از محلولی حاوی یک قاشق غذاخوری روغن چریش، یک قاشق غذاخوری صابون کاستیل و ۶ فنجان آب گیاه فلفل دلمه‌ای تان را اسپری کنید. روغن چریش کاملا طبیعی بوده و حشرات فعال را خواهد کشد و از پیوستن آفات جدید به مهمانی جلوگیری خواهد کرد.

حشرات مفید معرفی کنید. کشفدوزک‌ها و زنبورهای شکاری از جمله رایجترین حشرات مفید باغ هستند. می‌توانید این حشرات را با کاشتن گیاهان خاص شامل آن‌ها یا خرید لارو برای تکثیر در باغتان آن‌ها را جذب کنید. همیشه وقتی خورشید در حال غروب است کفشدوزک‌ها را رها کنید تا از رفتنشان جلوگیری کنید. کفشدوزک‌ها خواهند ماند و از شته‌ها و سایر مکنده‌های شیره تغذیه خواهند کرد.

فهرست گیاهان فلفل دلمه‌ای طولانی است، و به هیچ وجه راهنمای کاملی برای کنترل آن‌ها وجود ندارد. با این حال، قانونی کلی برای کنترل جمعیت آفات، رشد انواع مختلف گیاهانی است که به طور طبیعی حشرات شکارچی را وارد می‌کنند.

اهمیت کنترل وضعیت بوته ها از لحاظ آبکی بودن

منظور از آبکی بودن در بوته های فلفل دلمه ای گلخانه ای گلخانه ای یعنی پایین بودن میزان ماده خشک در ساختار اندام سبز و میوه. به بیان ساده تر اگر میزان آبیاری بیش از حد باشد ساختار گیاه آبکی و شکننده خواهد بود، این شرایط در زمانی اتفاق می افتد که به دلیل بالا بودن نیاز آبی بوته ها مثلا به دلیل استفاده زیاد از کودهای شیمیایی، یا بالا بودن دما و اجبار به استفاده زیاد از آب خالی و شرایطی از این قبیل تجمع آب در ساختار اندام سبز بوته ها و میوه ها بیش از حد طبیعی است.

بروز چنین شرایطی باعث افزایش شدید میزان بیماری های قارچی و آفات در بوته ها می شوند، چرا که هرچقدر ساختار اندام سبز و میوه ها آبکی و شکننده باشد به همان میزان قدرت خود ایمنی در برابر این نوع بیماریها پایین آمده و شرایط محیطی هم برای بروز بیماریهای قارچی و حمله آفات مساعدتر است.

 

پوسیدگی گلگاه روی فلفل دلمه‌ای

پوسیدگی گلگاه بسیار روی گوجه و انواع فلفل شیرین رایج است. علت اصلی آن کمبود کلسیوم درون گیاه است که باعث ناتوانی در تشکیل پوست میوه می‌شود. این پوسیدگی واقعی نیست، فقط میوه‌ای است که رشدش کامل نشده‌است.

پوست فلفل لکه‌های نرم تیره، معمولا در انتهای میوه خواهد داشت. این پوست آسیب‌پذیر باعث رشد کپک می‌شود، و قسمت آسیب دیده میوه را غیرقابل خوردن می‌کند.

پوسیدگی گلگاه در فلفل شیرین

علائم

 • لکه‌های ملایم در انتهای غلاف فلفل
 • پوست مرده و چروکیده
 • کپک قارچی درون فلفل

راه‌حل

به آبیاری منظم ادامه دهید. هرچند مشکل مربوط به کمبود کلسیم است، فراهم کردن کلسیم به ندرت مشکل را حل خواهد کرد. بیشتر اوقات، پوسیدگی گلگاه به دلیل آبیاری نامناسب ایجاد می‌شود؛ اینکه گیاه کاملا بی‌آب شود، سپس با میزان زیادی آب آن را غرق کنیم. این کار باعث می‌شود گیاه بیشتر آب را از طریق برگ‌ها جذب کند و برای بیشتر کلسیم در دسترس را از میوه در حال رشد دور کند. در عوض، پیش از آن که گیاه فلفل شروع به پژمردگی ناشی از کم آبی شود به آن آب دهید، خاک را مرتب مرطوب و با زهکشی مناسب نگه دارید.

صبر کنید. کاملا رایج است که میوه‌های اولیه پوسیدگی گلگاه داشته باشند، در حالیکه میوه‌های بعدی طبیعی خواهند بود. گاهی، بهترین کار این است که هیچ کاری نکنیم و صبر کنیم تا گیاه خودش همه چیز را مرتب کند!

در صورتی که تا کنون این کار را نکرده‌اید، مطمئن شوید که با محلولی حاوی کلسیم به طور مرتب کوددهی انجام دهید.

زرد شدن برگ‌های فلفل دلمه‌ای

یکی از رایج‌ترین مسائلی که پرورش دهندگان فلفل با آن مواجه می‌شوند، برگ‌های زرد به طور وحشتناک است. در حالیکه خیلی مسئله مهمی نیست، اما اقداماتی هستند که باید انجام دهید تا این مشکل گیاه فلفل را حل کنید.

علائم

 • برگ‌های زرد
 • رگ‌برگ‌ها به رنگ زرد متمایل شوند.
 • افتادن برگ‌ها

راه‌حل

با اینکه بسته به دلیلش راه‌حل مربوط به زرد شدن برگ فرق می‌کند، اما اینجا چند راهکار بالقوه وجود دارد.

نیتروژن مهیا کنید. نیتروژن ماده غذایی ضروری برای رشد سالم گیاه است. این ماده به گیاه فلفل کمک می‌کند که برگهای سبز قوی و بزرگ پرورش دهند. همچنین این ماده رایجترین ماده مغذی است که خاک دچار کمبود آن می‌شود. مطمئن شوید که به طور منظم کود دهی انجام می‌دهید و کودتان شامل نیتروژن کافی است. همچنین، اگر در زمین گیاهتان را کاشته‌اید، سالانه خاک را بررسی کنید.

نکته: اگر مشکل نیتروژن است، زردی برگها از انتهای گیاه آغاز خواهد شد، و طی زمان بالا خواهد آمد.

تامین کردن منیزیوم و کلسیم. کمبود منیزیوم می‌تواند در صورت شدید بودن باعث کلوروزیز شود، یعنی رگ‌برگهای برگ‌ها سبز بمانند در حالی که باقی برگ زرد می‌شود. از اسپری کلس-منیزیوم استفاده کنید یا از مواد افزودنی به خاک مانند پودر استخوان و پودر خون به هنگام کاشت فلفل استفاده کنید. بسیاری از کودهای همه‌کاره شامل این مواد مغذیه ثانویه هستند.

آبیاری بیش از حد ممنوع. آبیاری بیش از حد دلیل محتمل دیگر برای زرد شدن گیاه فلفل است. مطمئن شوید که فقط زمانی که لازم است آبیاری می‌کنید و اجازه دهید گیاهان گلدانی آب اضافی را تخلیه کنند. فلفل رطوبت یکنواخت را ترجیح می‌دهد، بنابراین از رطوبت سنج استفاده کنید یا اجازه دهید یک یا دو اینچ از خاک بین دو آبیاری خشک شود.

برگ‌های پیچ خورده فلفل دلمه‌ای

این مشکلی است که کسانی که برای اولین بار فلفل تولید می‌کنند و تولید کنندگان با آن مواجه هستند. با وجود دلایل بسیار محتمل، مراقبت از برگ‌های پیچ خورده فلفل می‌تواند بسیار نکته داشته باشد.

بیشتر اوقات، برگ‌های پیچ خورده فلفل علامتی نور بیش از حد، آب بیش از اندازه یا ورم گیاه است. بیماری‌هایی وجود دارند که باعث ایجاد برگ‌های پیچ خورده می‌شوند، اما اگر گیاه سالم باشد احتمالا یکی از این دلایل است.

علائم

 • برگ‌های پیچ خورده
 • برگ‌های کج شده
 • توقف رشد

راه‌حل

چراغ رشد را بالاتر ببرید. اگر فلفل را از بذر در داخل پرورش می‌دهید، احتمالا چراغ رشد خیلی به گیاهتان نزدیک است. اگر از چراغ LED استفاده می‌کنید، باید حداقل ۳۰-۴۰ سانتی‌متر از برگ‌ها فاصله داشته باشد، بسته به توان چراغ. روی واحد چراغ خاص خود را بخوانید و مطمئن شوید که گیاهتان فضای کافی دارد.

جریان هوا را افزایش دهید. ورم گیاه به دلیل شرایط محیطی اتفاق می‌افتد. بویژه گردش هوای ضعیف و آبیاری بیش از اندازه. اگر گیاهتان در زیر برگ‌هایش برجستگی‌های متبلور سفید دارد، ممکن است ورم باشد. اگر در منزل هستید جریان هوا را از طریق فن ایجاد کنید، یا فلفل‌ها را در فضای باز با فاصله بیشتر از هم قرار دهید.

مطمئن شوید که خاکتان کلسیم دارد. گیاه فلفل برای تشکیل دیوارهای سلولی قوی به کلسیم نیاز دارد. این چیزی است که به برگ‌ها و قلاف فلفل شکلی یکنواخت و متقارن می‌بخشد. هنگامی که کلسیم کم باشد یا وجود نداشته باشد، ممکن است برگ‌ها و میوه‌ها تغییر شکل دهند.

خاک زمین به ندرت کمبود کلسیم دارد، اما گیاهان کاشته شده در گلدان می‌توانند از این مسئله آسیب ببینند. مواد اولیه خاک گلدانتان را بررسی کنید. اگر کلسیم درون آن نیست، مطمئن شوید که با استفاده از کود همه‌کاره کلسیم را فراهم می‌کنید.

آبیاری بیش از اندازه ممنوع. دوباره می‌گوییم. آبیاری بیش از اندازه بد است! برای گیاه فلفل آب بیش از اندازه مهیا نکنید. این کار هم می‌تواند باعث پیچخوردگی برگ‌ها شود.

امیدواریم این مقاله به شما در تشخیط مشکلات گیاه فلفل‌تان کمک کرده باشد. هرچند این موارد به هیچ وجه تنها مسائلی نیستند که ممکن است برای گیاه فلفل‌تان پیش بیاید، اما قطعا رایجترین مشکلاتی هستند که دیده‌اید.

در این مقاله سعی شده است آموزش جلوگیری از ویروسی شدن بوته فلفل  به صورت کامل آموزش داده شود. با این حال لطفا جهت آشنایی بیشتر یک کارشناس خبره کنار کشت خود اختیار کنید ما کارشناسان بازیار رو به شما پیشنهاد میکنیم .موفق باشید

منابع:

 • Hull, R. 2001. Matthews’ plant virology. 4″ Ed., Academic press, …
 • Joshi, R. D., and Dubey, L. N. 1973. Assessment of …
 • Pourrahim, R. and Farzadfar, Sh. 2012. Detection of Potato virus …
 • Sharma, O. P., Sharma, P. P., and Chowfla, S. C. …
 • Zitter, T. A., Florini, D., and Provvidenti, R. 1984. Virus …

کشت هیدروپونیک و انواع آن

هیدروپونیک چیست 

هیدروپونیک به کشتی گفته می شود، که کاشت گیاهان درآب و محلول غذایی بدون استفاده از خاک باشد.  کشت هیدروپونیک برای کشاورز این امکان را به وجود می آورد که در مدت زمان کوتاه تر و زحمت کمتر، محصولی با راندمان بالاتری را تولید و کشت نماید.

علم هیدروپونیک اثبات کرده که برای رشد گیاهان به خاک و سیستم های آبیاری متداول گلخانه نیازی نیست ، ولی به عناصری که درخاک موجود است نیازمی باشد. در کشت هیدروپونیک هرگیاهی را می توان به این صورت کشت کرد، اما بعضی از آنها موفقیت بیشتری در این سیستم دارند. کشت هیدروپونیک برای میوه هایی که محصولات مقاوم دارند از قبیل، خیار ، گوجه ، فلفل و گیاهانی مثل کاهو و گیاهانی که رشد سریعی دارند، ایده آل می باشد.

در گلخانه های هیدروپونیک، در هر دوره کشت مقدار زیادی محصول به صورت کاملا پایدار تولید می‌گردد. در این گونه گلخانه ها به دلیل استفاده اصولی و هدفمند از منابع غذایی و مساعد بودن شرایط محیطی، محصولاتی سالم و با کیفیت تولید خواهد شد. همچنین تفاوت چشمگیری در میزان عملکرد در واحد سطح نسبت به دیگر گلخانه ها دیده می شود.

مزایای کشت هیدروپونیک 

۱- به دلیل عدم وجود بستر خاکی، شیوع بیماری، آفات و آلودگی های خاکی نیز دیده نمی شود.

۲- حذف علف های هرز و نهال های ضعیف، که به این ترتیب دیگر نیازی به علفکش نبوده و عملیات وجین انجام نمی شود.

۳- حذف عملیات آماده سازی خاک قبل از کاشت و در نتیجه موجب صرفه جویی در هزینه های ثابت اولیه می شود.

۴- در این سیستم سرعت رشد بسیار بالا بوده و به دلیل شرایط بهینه راندمان محصولات افزایش پیدا می کند.

۵- در این روش از حداقل فضای رشد در گلخانه استفاده می شود.

۶- گیاهانی که در روش هیدروپونیک کشت و کار می شوند، سالمتر از گیاهان دیگر می باشند.

۷- گیاهان در روش هیدروپونیک از رژیم غذایی نسبتا کاملی برخوردار بوده و آلودگی و امراض در آن‌ها بسیار کمتر وجود دارد.

۸- اتلاف آب و مواد غذایی تقریباً صفر است و در نواحی خشک که با بحران کم آب مواجه هستند می‌توان با استفاده از این روش، گیاهانی با عملکرد کمی و کیفی بالا تولید کنند.

۹- توزیع یکنواخت محلول غذایی در سیستم هیدروپونیک، رقابت گیاهان را کاهش داده و با توجه به افزایش سلامت آنها، عملکرد محصول نیز افزایش می‌یابد.

۱۰- در روش هیدروپونیک آب و مواد غذایی به طور مستقیم در اختیار ریشه قرار گرفته و انرژی گیاه به جای اینکه صرف ریشه دوانی گردد، مستقیما صرف تولید شاخ و برگ و میوه و سبزی گشته و بنابراین از بنیه قوی‌تری برخوردارند.

هدف از کشت محصولات به روش هیدروپونیک

 • تولید و پرورش محصولات مختلف و متنوع به شکل تازه در زمین های باتلاقی، خشک و زمین هایی که غیر قابل کشت می باشند.
 • بهره گیری از اماکنی مثل، گاراژ و انبار که به هر دلیلی متروکه شده اند
 • کشت علوفه به صورت متوالی برای واحدهای کوچک دامپروری
 • صرفه جویی در آب برای مناطقی که با مشکل آب روبرو هستند
 • افزایش بازده در تولید گیاهان خارج فصل رشد درون گلخانه ها
 • کاهش در ایجاد بیماری های انگلی گیاهان
 • صرفه جویی در هزینه های مربوط به نیروی انسانی به علت حذف خاک

از معایب هیدروپونیک می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- نسبت به روش های دیگر در گلخانه ها، هزینه ساخت بیشتری دارد.

۲- در این روش به منظور بررسی محلول های غذایی، به آزمایشگاه و افراد متخصص نیازمند است.

۳- در صورت قطعی برق یا از کار افتادن سیستم های انتقال مواد غذایی، ممکن است باعث نابودی گیاهان شود.

۴- در برخی از سیستم های کشت هیدروپونیک مشکل تهویه، باعث اختلال در رشد گیاهان خواهد شد.

۵- در صورت وجود آلودگی در محلول های غذایی، به سرعت بین گیاهان پخش خواهد شد.

بسترهای کشت در گلخانه های هیدروپونیک

در بیشتر گلخانه های هیدروپونیک، از بسترهای کشت غیر خاکی برای جوانه‌زنی بذور، ریشه‌زایی قلمه ها و کشت و پرورش گیاه استفاده می شود. هر چه بستر کشت کوچکتر باشد، مدیریت آن آسانتر و ارزانتر خواهد بود. در بستر کشت کامل، نسبت بین آب و هوا تقریبا برابر است. به عنوان مثال بافت شنی ریز با خلل و فرج بسیار کوچک قادر به حفظ آب و هوای زیاد نیست، از طرف دیگر قلوه سنگ‌های درشت دارای منافذ بزرگتری بوده که قادر به نگهداری مقدار زیادی آب و هوا می باشد و می‌توان جهت چرخش پیوسته عناصر غذایی از آن استفاده نمود.

خصوصیات بستر کشت کامل هیدروپونیک

۱- دارای نسبت یکنواخت آب به هوا باشد.

۲- به مرور زمان در مقابل تغییرات pH مقاومت کند.

۳- ارزان باشد.

۴- از نظر وزنی سبک بوده و به سهولت بتوان در محیط‌های بسته و باز با آنها کار کرد.

۵- ریشه گیاه را در برابر تغییرات و نوسانات شدید دما و رطوبت حفظ کند.

۶- عاری از بیماری، آفات و بذر علف­های هرز باشد.

۷- ظرفیت نگهداری آب بالایی داشته تا گیاه را در مقابل رطوبت کم محافظت کند.

۸- از نظر شیمیایی خنثی بوده و در برابر مواد محلول در آب دچار تغییر نشود.

انواع روش های کشت هیدروپونیک و تجهیزات هیدروپونیک 

 

الیاف نارگیل (کوکوپیت)

منشا این ماده گیاه مورد نارگیل بوده و همانطور که می­دانید پوست نارگیل از الیاف زیادی تشکیل شده است. این الیاف را از میوه جدا کرده و بعد از مراحل خشک کردن و ریز کردن و فشرده­سازی آن را به بازار عرضه می کنند. کوکوپیت به صورت قالب­های فشرده وجود داشته  که بعد از خیساندن حجم قابل توجهی پیدا می کند (شکل ۱). در واقع هر یک کیلوگرم آن به ۱۵ لیتر کوکوپیت مرطوب تبدیل می شود.  اضافه کردن کوکوپیت به بستر کاشت موجب تهویه بهتر و صرفه­جویی در مصرف آب می شود. از pH مناسبی برخوردار بوده و برای تمامی گیاهان قابل استفاده می باشد. این ماده ماندگاری بالایی دارد (تجزیه بسیار کند) و به تناوب می­توان از آن استفاده کرد و بذر علف­های هرز و بسیاری از آفات و بیماری­ها را نداشته و می­توان به راحتی از آن بهره برد

مزایای الیاف نارگیل

۱- از قدرت جذب آب، هوا و اکسیژن بالایی برخوردار است.

۲- محیط رشد مناسبی برای ریشه‌زایی گیاهان بوده و به خوبی از گیاهان در برابر آفات و امراض ریشه‌ای محافظت می کند.

۳- قابلیت استفاده مجدد بعد از استریل شدن (در صورت مشاهده آلودگی) دارد.

۴- بقایای آن برای محیط زیست مضر نمی باشد.

۵- دارای ترکیبات آلی است و همچنین الیاف آن دارای هورمون های ریشه‌زایی طبیعی می باشند.

۶- قابلیت ترکیب شدن با محیط کشت های دیگر را نیز دارد.

پالم پیت: 

پالم پیت از آسیاب و خرد کردن تنه و سر برگ­های درخت نخل تشکیل می شود. این بستر کشت دارای تخلخل فراوان و قدرت نگهداری آب بالا می باشد. شوری این ماده با آبشویی تا حد زیادی از بین رفته و مشکلی برای گیاه ایجاد نمی کند. بعد از استفاده، می­توان مجددا ضدعفونی شده و برای کشت بعدی آماده گردد. سازگار با محیط زیست بوده و آلودگی ایجاد نمی کند.

 پالم پیت به صورت قالب­های فشرده و متراکم و پالم پیت باز در بازار موجود می باشد. فرم فشرده آن، بعد از قرارگیری درون آب و حجیم شدن، می­توان در بسترهای مختلف، استفاده نمود. یکی از مزایای مهم این ماده، ارزان بودن آن به دلیل تهیه آن در داخل کشور بوده و نسبت به کوکوپیت که یک ماده وارداتی است، از قیمت کمتری برخوردار می باشد. از نظر ظاهری بسیار شبیه به کوکوپیت می باشد

پرلیت

پرلیت دارای منشا معدنی بوده و یک نوع سنگ آتشفشانی منبسط شده است. به علت خلل و فرج موجود در آن قدرت جذب آب بالایی دارد و می­توان به راحتی از آن استفاده کرد. به علت فرآیند تشکیل آن در دمای بالا (۹۰۰ درجه سانتی­گراد) ماده­ای کاملا استریل بوده و هیچ مشکلی برای گیاه ایجاد نمی کند. بسیار سبک و ریز بوده و تهویه خاک را بهبود می­بخشد. pH این ماده نیز در حد خنثی و بعد از جذب آب نیز تغییری در محیط کشت به وجود نمی­آورد. در بستر تجزیه نشده و تا مدت زیادی می­توان از آن بهره برد. قدرت جذب آب در حدود ۳ تا  ۷ برابر وزن خود داشته و می­تواند مواد غذایی را نیز در خود نگهداری کند و به تدریج در اختیار گیاه قرار دهد ولی پرلیت از خود ماده غذایی ندارد. به علت منشا طبیعی، کاملا با محیط زیست سازگار است و هیچ آسیب و آلودگی به محیط وارد نمی کند (شکل ۴).

مزایای پرلیت:

۱- به دلیل ظرفیت نگهداری هوا، گیاه دچار مشکل تهویه نمی­گردد.

۲- ماده ای خنثی بوده و بر اثر مواد شیمیایی دچار تغییر نمی شود.

۳- به دلیل عدم چسبندگی ذرات پرلیت، ریشه های گیاه به راحتی در محیط کشت نفوذ می کنند.

 

لیکا (رس)

 

 گل رس به دلیل قرار گرفتن در درجه حرارت بالا (۱۲۰۰ درجه)، منبسط شده و گازهای ایجاد شده باعث تشکیل حفرات ریز در این دانه ها می شود. بعد از سرد شدن، حباب­های هوا منافذ ریزی را ایجاد کرده و سطح آن­ها سخت می شود (شکل ۵). از نظر اسیدیته خنثی می باشند. ظرفیت جذب آب متوسطی داشته و به دلیل فاصله بین هر دانه، به سرعت محیط کشت از آب تخلیه می شود. بنابراین در سیستم هایی که گیاهان آب کافی در اختیار دارند، محیط کشت مناسبی می باشد.

از مزایای آن می­توان به وجود خلل و فرج زیاد و در نتیجه نفوذ هوا مابین دانه های رس اشاره نمود. این خلل و فرج موجب تهویه و اکسیژن رسانی کافی به ریشه ها شده و از پوسیدگی ریشه ها جلوگیری می کند (شکل ۶). لیکا از نظر شیمیایی خنثی بوده و می‌توان آن را بعد از استریل کردن، دوباره استفاده نمود و قابل بازیافت می باشد.

پشم سنگ

از ذوب شدن صخره های بازالت در دماهای بالا (۱۵۰۰ درجه) موادی فیبرمانند به نام پشم سنگ تشکیل می­گردد. این ماده به عنوان عایق حرارتی در ساختمان سازی استفاده می شود. ماده ای تقریبا خنثی، استریل، سازگار با محیط زیست می باشد. به علت متخلخل بودن و بافت نرم آن امروزه در کشت هیدروپونیک استفاده می شود. ریشه گیاهان در این ماده به راحتی رشد کرده و به دلیل خنثی بودن اثر متقابلی بر روی گیاه نخواهد داشت . بعد از تنیدن و ایجاد الیاف آنها را تحت فشار به صورت تکه یا قطعات مکعبی شکل برای مصرف هیدروپونیک آماده کرده و یا به صورت گلوله پشم در می‌آورند (شکل ۸). برای کاهش زمان رسیدگی و افزایش عملکرد سالیانه محصولات از این ماده استفاده می شود و با استریل کردن این ماده با بخار، چندین مرتبه از آن در یک سال، استفاده مجدد می‌نمایند.

مزایای پشم سنگ

۱- به راحتی آب جذب کرده و از زهکشی خوبی برخوردار است.

۲- مناسب بستر کشت اولیه برای جوانه‌زنی بذور و ریشه‌زایی قلمه ها می باشد.

۳- عاری از هرگونه عوامل بیماریزا و آلاینده های دیگر می باشد.

۴- به دلیل متخلخل بودن تهویه ریشه با مشکل مواجه نمی شود.

۵- بر اثر مواد شیمیایی تغییری در پشم سنگ بوجود نمی­آید.

۶- سبک و قابل انتقال بوده و باعث تولید سریع‌تر محصول با هزینه کمتر می شود.

معایب پشم سنگ:

۱- نسبت به دیگر محیط های کشت گرانتر می باشد.

۲- در اکثر موارد با بسترهای کشت دیگر، ترکیب نمی شود.

۳- ممکن است در هنگام استفاده از آن، بر روی پوست احساس سوزش ایجاد شود.

انواع بسترهای پشم سنگ:

۱قطعات و بلوکه های محکم و سفت: اشاره به قابلیت انبار پذیری و شکل و حالت سخت آن دارد. الیاف آن را با یک ماده چسبنده در قالبهای مخصوص حالت می‌دهند. از این بلوکه ها به عنوان قیم در پرورش گلها و گیاهان گلخانه‌ای استفاده می کنند و آب را درون خود نگه می‌دارد.

۲پشم سنگ آبدوست یا پشم سنگ دانه‌ای آب گریز: جهت بهبود وضعیت خاک با پیت ماس مخلوط می‌گردد. دانه های آبدوست پشم سنگ جاذب آب و دانه های آبگریز پشم سنگ دافع آب می باشند.

پوکه معدنی:

 این ماده نیز مانند پرلیت از مواد آتشفشانی ساخته می شود. در بسیاریی از موارد مانند عملیات ساختمانی، عایق صدا، ساخت بتن، داروسازی، کشاورزی و …. کاربرد دارد. دارای رنگ­ و سایزهای مختلف است. به دلیل جنس و تخلل­پذیری بالا می­تواند آب بسیار زیادی را در خود ذخیره کند. قیمت پایینی داشته و به آسانی تجزیه نمی شود و برای مدت طولانی قابل استفاده است. تهویه و بهبود ساختمان خاک، سازگاری با محیط زیست، ضدعفونی آسان با بخار آب، عاری بودن از بذر علف­های هرز و بیماری­ها، بهبود زهکشی بستر کاشت و … از فواید این ماده معدنی مفید می باشد. این ماده دارای عناصری مانند فسفر، کلسیم، منیزیم، نیتروژن و پتاسیم بوده و می­تواند در تغذیه گیاه نقش مهمی را ایفا کند. البته میزان این عناصر در پوکه های مختلف، متفاوت است.

 

کشت گروبگ یا کیسه رشد

این نوع کشت هیدروپونیک به این صورت انجام می شود که ابتدا گیاه را درون کیسه هایی مخصوص به اسم گروبگ قرار داده و با در نظر گرفتن نوع گیاه مورد کاشت در ارتفاعات استاندارد خاصی قرار می دهند و مواد غذایی لازم با استفاده از قطره چکان هایی که در پای هر گیاه قرار داده شده اند، به گیاه می رسند.

محتویات بستر کشت در هر گروبگ با توجه به سفارش مشتری پر می شوند، ولی معمولا از کوکوپیت و پرلیت به این منظور بکار می رود.

مزیت گروبگ

 • مناسب انواع سبزی و صیفی جات در طول دوره ی کوتاه
 • سهولت در اجرا
 • افزایش کارایی
 • قابلیت جابجایی
 • قابلیت کنترل چند بوته بصورت یکجا
 • کشت گلدانی

این نوع کشت توسط قرار دادن گیاه درون گلدان هایی مخصوص و با تراکم مشخصی انجام می شود. گلدان ها را با در نظر گرفتن نوع گیاه در ارتفاعی استاندارد و یا روی زمین قرار می دهند و کود یا محلول غذایی مورد نیاز را با استفاده از قطره چکانهای مخصوص هر گیاه به آنها می دهند.

ظرفیت این گلدان ها ۸ الی ۱۵ لیتر است و برای اکثر گیاهان قابل اجرا می باشد. اگر گلدان ها بصورت عمودی روی همدیگر قرار گیرند، آنوقت مواد غذایی با استفاده از پمپ از سمت بالا به پایین سرازیر می شود و تمام گیاهان از آن تغذیه می کنند. این روش برای گیاهانی مثل توت فرنگی مناسب می باشد.

هنگامی که گلدان ها را به طور افقی در کنار همدیگر قرار دهند، آنوقت مواد غذایی مورد نیاز گیاهان توسط پمپ و لوله های انتقال آب و نازل به تک تک گلدان ها هدایت می شود. این روش برای گیاهان پایه کوتاه مانند، گوجه فرنگی، انجیر، موز و… بکار می رود

و تعدادی دیگر از انواع بستر برخی دیگر از شیوه های مختلف کشت هیدروپونیک

 

 

کشت آبی

ریشه درون محلول غذایی قرار دارد و تنها مابین ریشه و ساقه از مایع بوسیله پلاستیک عمودی نگه داشته می شود. مخصوص گیاهان دارویی

کشت سنگ ریزه

ریشه درون موادی جامد که قطری بزرگ تر از سه میلی متر دارند گذاشته می شوند، مانند،  سنگ خارا

کشت در هوا

ریشه گیاه درون قطرات آب حاوی محلول غذایی قرار می گیرد.

کشت درون ورمی کولیت

به مخلوط ریشه گیاه با مواد کانی گفته می شود.

کشت نواری هیدروپونیک

این نوع روش به این شکل است که محلول های غذایی با حرکت در عمق کم مواد غدایی را به ریشه گیاه می رسانند. این مسیر به صورت دایره ای شکل می باشد و به صورت مداوم ادامه میابد. در واقع نوار، به لایه های باریک مواد غذایی گفته می شود و شباهت زیادی به روش غوطه وری نیز دارد.

 

دیگر روش های کشت هیدروپونیک

 • بستر کشت محیط سیمانی.
 • کشت در جعبه های پلاستیکی.
 • کشت با الیاف چوب.
 • کشت در بسترفایبرگلاس.
 • کشت در بسترهای فلزی.
 • کشت در بستر پرلیت.
 • کشت در بستر خرده های آجر.
 • کشت بوسیله ی سنگ های رودخانه.
 • کشت بوسیله ی سبوس برنج

 یک نمونه از کشت هیدروپونیک گوجه فرنگی

 

گوجه فرنگی دربین غذاهای ایرانی جایگاه وسیعی پیدا کرده است. کاشت این گیاه به روش هیدروپونیک یک روش مدرن به حساب می آید. کاشت گوجه فرنگی به روش هیدروپونیک مناسب تر از کشت آن توسط زمین زراعی می باشد. زیرا عملکرد آن در گلخانه بالاتر می رود.

برنامه ریزی غذایی برای گوجه فرنگی بسیار ضروری می باشد، زیرا این گیاه بسیار حساس به تغذیه است. عملکردی که در کاشت گوجه فرنگی باید رعایت شود این است که، یک فرمول غذایی قبل از کاشت تهیه کنید و طبق همان فرمول صحیح اقدام به کشت این نوع گیاه کنید و به جلو بروید. زیرا در صورت بکارگیری فرمول صحیح باعث بالا رفتن کیفیت عمر بوته ها و همچنین طولانی تر شدن دوره ی کشت می شوید.

در این مقاله سعی شده است آموزش و بروزرسانی روش کشت هیدروپونیک به صورت کامل آموزش داده شود. با این حال لطفا جهت آشنایی بیشتر یک کارشناس خبره کنار کشت خود اختیار کنید ما کارشناسان بازیار رو به شما پیشنهاد میکنیم . موفق باشید

منابع

حسندخت، محمدرضا،  مدیریت گلخانه، چاپ سوم. انتشارات سلسله،

جعفرنیا، س.، م. داعی و م. ص، طراحی سیستم‌های کشت هیدروپونیک. چاپ
دوم. انتشارات سخن گستر،

زرجینی، تقی، اصول نوین کشت گیاهان گلخانه ای به روش هیدروپونیک،
آموزش فنی و حرفه ای مزرعه نوین،