ویروسی شدن فلفل

ویروس موزائیک خیار (CMV) و ویروس وای سیب زمینی (PVY) از ویروس های مهم بیمارگر در فلفل محسوب میشوند. بررسی واکنش ارقام فلفل بویژه در زمان وقوع آلودگی توام با این دو ویروس (از نظر تشد ید علائم بیمار ی) در انتخاب ارقام مقاوم و مدیریت این بیماریها اهمیت دارد. در این تحقیق واکنش سه رقم فلفل کالیفرنیاوندر، رپیدو (هر دو دلمه ای) و دزفو لی (قلمی) در ۵ تیمار تلقیح مکانیکی شامل A (فقط PVY)، B (فقط CMV)،ا C (اPVY+CMV هم زمان)، D (اول CMV، ده روز بعد PVY) و E (اول PVY، ده روز بعد CMV) با سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. برای سنجش ضریب شدت بیماری (DSI) از مقیاس درجه بندی شامل بدون علائم ۰، پیسک ۱، موزائیک ۲، موزائیک همراه بدشکلی برگ ۳، نکروز ۴و توقف رشد و مرگ گیاه ۵ استفاده گردید. مقایسه میانگین DSI تیمارهای مایهزنی نشان داد که در رقم دزفولی تیمار C دارای بیشترین مقدار (۰.۸۷) و تیمارهای A (0.67) و B (0.45) به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند. همچنین در مورد دو رقم دلمه ای کالیفرنیاوندر و رپیدو تیمار C با DSI برابر با ۰.۶۲ و ۰.۶۱ بیشترین و تیمار A با DSI 0.53 و ۰.۴۹ درصد و تیمار B با مقادیر DSI 0.40 و ۰.۳۲ در مقام دوم و سوم از نظر شدت بیماری قرار گرفتند. فلفل قلمی در مقایسه با دو رقم فلفل دلمه ای دارای حساسیت بیشتری در برابر آلودگی منفرد و نیز توام با دو ویروس مورد بررسی بودند. بیشترین میزان شدت علائم بیماری زمانی مشاهده شد که آلودگی به دو ویروس PVY و CMV بطور همزمان (تیمار C) در گیاه رخ داده باشد که حاکی از اهمیت زمان وقوع آلودگی توام دو ویروس در تشدید علائم بیماری و لزوم اصلاح ارقام فلفل با مقاومت دوگانه در برابر هر دو ویروس میباشد.

لکه برگ فلفل دلمه‌ای

لکه برگ فلفل دلمه‌ای آلودگی باکتریایی رایج گیاهی در سراسر جهان است. این آلودگی بیشتر در آب‌وهوای بارانی، مرطوب و گرم رایج است. این‌ها شرایط محیطی هستند که در آن باکتری می‌تواند بسیار راحت پخش شود.

لکه برگ یک باکتری است، بنابراین می‌تواند با لمس کردن، از طریق دانه یا خاک منتقل شود. از خاک تمیز و روش‌های آبیاری استفاده کنید تا از آلودگی از طریق خاک یا از آلودگی متقاطع جلوگیری کنید.

لکه برگ باکتریایی روی گیاه فلفل دلمه‌ای

علائم

 • لکه‌های زرد و سبز روی برگ‌ها
 • در مرحله بعد لکه‌های قهوه‌ای روی برگ‌ها
 • لکه‌های برجسته و چوب‌پنبه‌ای روی فلفل‌ها
 • افتادن برگ و فلفل‌های در حال پوسیدگی

راه‌حل‌

 • بخش‌های آسیب‌دیده را جدا کنید. وقتی گیاهان فلفل‌دلمه‌ای دچار آلودگی ویروسی شدند، باید بخش‌هایی از گیاه را که علائم لکه برگ دارند حذف کنید. باکتری می‌تواند به راحتی پخش شود، بویژه تحت شرایط مرطوب و داغ. نیازی به حذف کامل گیاه نیست مگر اینکه کاملا درگیر بیماری شده‌ باشد.
 • کود کافی فراهم کنید. در حقیقت با تغذیه مناسب، گیاه فلفل دلمه‌ای می‌تواند با این باکتری مبارزه کند. همانند انسان‌ها، هرچقدر سالم‌تر باشیم، با سرعت بیشتری می‌توانیم با باکتری مبارزه کنیم. به خاطر داشته باشید، کود بیش از اندازه خوب نیست، چون نمک زیاد درون خاک می‌تواند منجر به بیماری‌های بدتری شود.
 • اسپری قارچ‌کش‌ طبیعی. اگرچه لکه برگ باکتریایی است، مراقبت‌های قارچی برای کمک شناخته شده‌اند. از قارچ‌کش پایه مس به عنوان محلول پاشیدنی در اوایل صبح یا اواخر بعدظهر استفاده کنید تا به کاهش انتشار باکتری کمک کنید.
 • به هنگام آبیاری از خیس شدن برگ‌ها اجتناب کنید. آب برای زاد و ولد و انتشار هاگ‌ها روی برگ‌های گیاه فلفل‌دلمه‌ای لازم است. همیشه از پایین گیاه به آن آب دهید تا از پاشیدن آب روی برگ جلوگیری کنید.
 • باغبانی تمیز را تمرین کنید. همانند تمام موارد بیماری‌زای ویروسی و باکتریایی، مهم است که درون باق تمیز باشیم. اگر امکان دارد، به هنگام کنترل گیاهان از دستکش استفاده کنید. از لمس گیاهان، یکی پس از دیگری برای کاهش انتشار هاگ‌ها اجتناب کنید.

 

ویروس موزائیکی روی فلفل دلمه‌ای

مشکل رایج دیگر برای گیاه فلفل دلمه‌ای ویروس موزائیکی است. انواع مختلف ویروس موزائیکی وجود دارند، و وقتی گیاهی آلوده شده، دیگر قابل درمان نیست. بعضی از انواع فلفل دلمه‌ای در مقابل ویروس موزاییکی تنباکو مقاوم هستند، درحالیکه هیچکدام در مقابل ویروس موزائیکی مربوط به خیار مقاوم نیستند.

ویروس‌های موزاییکی می‌توانند از طریق خاک یا دانه منتقل شوند و می‌توانند توسط حشرات مکنده مانند شته‌ها پخش شوند. همچنین این ویروس‌ها می‌توانند با تماس با گیاهان آسیب دیده پخش شوند، و در هوای خشک بیش از همیشه مشکل ایجاد می‌کنند.

علائم

 • برگ‌هایی با لکه‌های زرد و سبز
 • سطح خاردار یا ناهموار روی میوه‌ها
 • توقف رشد
 • محصول کم فلفل دلمه‌ای

راه‌حل

حذف گیاهان آسیب دیده. درمان موثری برای ویروس‌ها وجود ندارد. اگر به ویروس موزائیکی شک دارید، گیاهان فلفل‌دلمه‌ای را از باغ حذف کنید و اگر امکان دارد آن‌ها را بسوزانید. میوه‌ها هنوز برای خوردن سالم هستند، اما ممکن است دانه به ویروس آلوده باشد، بنابراین، دانه‌های مربوط به میوه‌های آسیب دیده را ذخیره نکنید.

آفات را دور نگه دارید. ویروس‌های موزائیکی به طور رایج توسط حشرات مکنده‌ی شیره مانند شته‌ها پخش می‌شوند. برای مقابله با آفت‌ها از محلول روغن چریش با آب و صابون کاستیل استفاده کنید و برای مقابله با آفات آن‌ها را اسپری کنید.

علف‌های هرز را تحت کنترل نگه دارید. علف‌ها می‌توانند ویروس موزائیکی حمل کنند، و می‌توانند محل پرورش حشراتی باشند که آن را منتقل می‌کنند. از پوشش زمینی استفاده کنید، یا حداقل علف‌ها را با کج بیل مخصوص علف‌ها کنترل کنید (این‌ها برای پشتیبانی عالی هستند).

از لمس گیاهان اجتناب کنید. همیشه قبل و بعد از باغبانی دست‌هایتان را بشویید. دستان شما می‌توانند وسیله انتقال بیماری‌زاهای ویروسی از یک گیاه به دیگری باشند. همچنین، از سیگار کشیدن در باغ اجتناب کنید، چون این کار می‌تواند باعث تولید ویروس موزائیکی در خاک شود.

انواع فلفل دلمه مقاوم بکارید. بعضی از انواع فلفل دلمه بیشتر در برابر ویروس موزائیکی تنباکو مقاوم هستند، هرچند هیچکدام از آن‌ها در مقابل ویروس موزائیکی خیار یا سایر ویروس‌ها مقاوم نیستند. به دنبال انواعی باشید که در مراکز باغبانی و گلخانه‌ها دارای برچسب «TMV» باشند (مقاوم در برابر ویروس موزائیکی تنباکو). بعضی از انواع رایج اینها هستند: فلفل موزی شیرین، فلفل قرمز بسیار تند، فلفل قلمی هیبرید.

 

اهمیت کنترل شرایط محیطی و کوددهی در افزایش قدرت خود ایمنی و جلوگیری از آبکی شدن ساختار بوته های فلفل دلمه ای

دو عامل اصلی: محیط و مواد کودی بیشترین تاثیر را در افزایش قدرت خود ایمنی و آبکی شدن ساختار اندام سبز در بوته های فلفل دلمه ای بازی می کنند. در شرایطی که بوته های فلفل دلمه ای دچار بیماری ویروسی می شوند عملا تغذیه بوته ها دچار مشکلات اساسی می شوند بروز همین مشکلات باعث افت کمی و کیفی کودهای مورد استفاده در کشت فلفل دلمه ای می شود، همین افت باعث کاهش شدید قدرت خود ایمنی و سلامت بوته های فلفل دلمه ای خواهد شد. از طرف دیگر به دلیل کاهش میزان مواد کودی یا قدرت جذب از طرف بوته ها ساختار بوته ها به شدت آبکی می شوند.

 

 

آتشک روی فلفل دلمه‌ای

آتشک گیاه‌کش بیماری مربوط به گیاه فلفل دلمه‌ای است که توسط بیماری‌زاهای منتقل شونده از خاک منتشر می‌شود. اگر گیاه فلفل دلمه‌ای تان پایین ساقه اصلی برگ دارد، ممکن است باران باعث شود خاک روی شاخه و برگ پاشیده شود و بیماری تولید کند.

بیش از یک نوع آتشک وجود دارد، که معمولا به دو دسته «آتشک اولیه» و «آتشک پسین» تقسیم می‌شوند.

انواع مختلفی از گیاهان در برابر آتشک آسیب پذیر هستند، از جمله گوجه، بادمجان، لوبیا و تمام انواع کدو.

علائم

 • لکه‌های بزرگ قهوه‌ای روی برگ و پژمردگی
 • ساقه‌های قهوه‌ای یا سیاه در پایه گیاه
 • پوسیدگی ریشه (که باعث بیماری گیاه می‌شود)
 • پوسیدگی میوه (وقتی در تماس با خاک آلوده است)

راه‌حل

فلفل‌های تان را در یک بستر بلند یا گلدان بکارید تا زهکشی را اصلاح کنید. آتشک به طور رایج در باغهای زیر زمینی یا مزارع یافت می‌شود. در بستر بلند یا گیاهان کاشته شده در گلدان، بارندگی زمان زیادی برای نشستن روی خاک و پخش کردن عوامل بیماری‌زا ندارد.

اگر نمی‌توانید از بستر بلند یا گلدان استفاده کنید، سعی کنید خاک اطراف هر گیاه را برآمده کنید تا از ماندن آب در پایین گیاه جلوگیری کنید.

مرحله بعد استفاده از یک لاشبرگ است، مانند حصیر، چیدن علف، یا برزنت سیاه. لاشبرگ به جلوگیری از انتشار بیماری از طریق خاک به برگ گیاه فلفل به هنگام بارندگی کمک می‌کند. همچنین، فواید دیگری هم دارد مانند حفظ اصلاح شده آب و مهار کردن علف‌های هرز.

اگر باغ خشک بود، بیش از اندازه آبیاری نکنید. آب مانده تنها راه تکثیر و انتشار هاگ‌های آتشک است. حتی اگر آب آلوده جریان نداشته باشد، هاگ‌ها آن را دنبال خواهند کرد.

همیشه خاک یا کمپوست خود را از مراکز قابل اعتماد تهیه کنید. انتقال خاک آلوده به باغ راحتترین راه برای مواجهه با این مشکل برای گیاه فلفل دلمه‌ای است.

بیماری میرایی

کاهش بیماری دلیل رایج مرگ گیاهان فلفل دلمه‌ای جوان است. این کار می‌تواند توسط انواع قارچ و کپک قارچی اتفاق افتد. تمام بیماریزاها در شرایط مرطوب و خنک رشد می‌کنند (معمولا پایین‌تر از دمای ۶۵ درجه فارنهایت).

علائم

 • جوانه از درون خاک رشد نمی‌کند
 • لکه‌های قهوه‌ای روی برگ‌های جوانه
 • قهوه‌ای شدن پایین ساقه
 • شاخ و برگ نرم و لزج
 • افتادن و مردن نهال‌های جوان

راه‌حل

تمیز نگه داشتن ابزارهای باغبانی. همیشه بهداشت را به خوبی در باغ رعایت کنید. ابزارتان را در پایان هر فصل با استفاده از آب داغ صابونی تمیز کنید و صبر کنید تا کاملا خشک شوند. همچنین، پس از کار در باغ، مطمئن شوید که دستانتان را تمیز کرده‌اید (من معمولا فقط دوش می‌گیرم) و لباسهایتان را شسته‌اید. ظروف آب و نازل‌های شلنگی که با خاک در تماس بوده‌اند هم می‌توانند هاگ‌ها را در خود جا دهند.

بیش از اندازه آبیاری نکنید. علاوه بر مسائل بسیاری که به دلیل آبیاری بیش از حد اتفاق می‌افتند، میرایی بیشتر در خاک بیش از اندازه مرطوب اتفاق می‌افتد. پیش از اینکه به جوانه فلفل آب دهید اجازه دهید سطح خاک خشک شود.

محیط را گرم نگه دارید. برای جوانه زدن بذرهای فلفل ما از تشک حرارتی با دمای حدود ۲۶ درجه سانتیگراد استفاده می‌کنیم، سپس از لامپ رشد بعد از جوانه زدن استفاده می‌کنیم. این لامپ‌ها چادر رشد را گرم نگه می‌دارد، بین ۲۱ تا ۲۴ درجه سانتیگراد.

میرایی مسئله‌ای جدی است که می‌تواند از یک سلول بذر به سلول دیگری انتشار یابد، و روی بسیاری از انواع مختلف گیاهان اثر بگذارد. اینکه به هنگام وقوع بیماری میرایی تمام گیاهان درون یک ظرف خراب شوند امری عادی است، بنابراین مراقب باشید تا از آن جلوگیری کنید.

پژمردگی ورتیسیلیوم در فلفل دلمه‌ای

پژمردگی باکتریایی مسئله‌ای است که می‌تواند بر روی گیاه فلفل دلمه‌ای و بسیاری از سبزی‌های دیگر اثر بگذارد. این بیماری به طور رایج در زمین‌های مزارع تنباکو پیدا می‌شود، و در صورتی که به سرعت پیدا نشود، می‌تواند تمام محصولات را از بین ببرد. این بیماری بیش از هرجا در جنوب شرقی آمریکا رایج است.

این باکتری بافت آوندی گیاه را مسدود می‌کند و عبور آب را از میان گیاه غیرممکن می‌سازد. به طور معمول، گیاهان فلفل‌ دلمه‌ای که دچار بیماری پژمردگی ورتیسیلیوم هستند شروع به پژمرده شدن از یکسوی گیاه می‌کنند.

با رشد باکتری، گیاه افتاده و خواهد مرد. اگر چنین چیزی دیدید باید فورا با این مشکل گیاه فلفل دلمه‌ای مقابله کنید.

علائم

 • برگهای زرد و پژمرده، گاهی از یک سمت گیاه شروع می‌شود
 • تغییر رنگ آوندی (بافتهای داخلی ساقه به قهوه‌ای تغییر رنگ می‌دهند)
 • گیاهانی که کاملا افتاده‌اند (مرده‌اند)

راه‌حل

به گیاه آب بدهید. رایجترین دلیل این که گیاه فلفل دلمه‌ای پژمرده می‌شود به سادگی نیاز به آب است. به این پژمردگی واکنش بیش از حد نشان ندهید، فرض کنید پژمردگی باکتریایی باشد، و گیاهتان را بیرون بکشید! سعی کنید به آن کمی آب دهدی، و اگر این کار مشکل را در طی یک ساعت یا کمی بیشتر حل نکرد، بیشتر بررسی کنید.

گیاهان آسیب دیده را حذف کنید. همانند اغلب گیاهان بیمار، اولین قدم حذف و نابودی گیاهان آسیب دیده است. تنها زمانی به این مرحله متوسل شوید که مطمئن باشید گیاهتان آلوده شده است.

کنترل آفات. سوسک‌های خیار و سایر حشرات می‌توانند باکتری را از یک گیاه به دیگری انتقال دهند. یاد بگیرید که چطور این آفات و سایر آفات را شناسایی کرده و کنترل کنید تا از گسترش و تدوام پژمردگی باکتریایی در باغ فلفل دلمه‌ای تان جلوگیری کنید.

باکتری‌های مفید به خاک اضافه کنید. نشان داده شده است که استفاده از باکتری‌های مفید در مقابله با پژمردگی باکتریایی موثر است. ممکن است این روش بیشتر مناسب مزرعه‌داران حرفه‌ای باشد که فلفل دلمه‌ای و سایر سبزیجات را برای سودش پرورش می‌دهند.

آفات گیاه فلفل دلمه‌ای

آفات به تنهایی می‌توانند آسیب‌های چشمگیری روی گیاهان فلفل دلمه‌ای ایجاد کنند. از شته‌ها تا کنه‌های عنکبوتی و تریپس‌ها، فهرست آفات بالقوه برای گیاه فلفل دلمه‌ای طولانی است. خوشبختانه، اقدامات پیشگیرانه‌ای وجود دارند که می‌توانید در برابر اکثر آن‌ها به کار بگیرید.

علائم

 • حشرات مرئی (زیر برگ‌ها، روی ساقه‌ها و … را بررسی کنید)
 • آسیب برگ یا پیچ خوردگی برگ
 • لکه‌های تیره روی برگ

راه‌حل

نوع حشره معمولا بهترین راه‌حل را تعیین خواهد کرد. گاهی اوقات، به راحتی می‌توانید حشرات را حذف کنید، مانند کرم‌ها، حلزون‌ها، و گوش خیزک. با این حال، سایر حشرات کوچک هستند و تعداد بسیاری از آن‌ها روی گیاه فلفل‌تان جمع می‌شوند و از آن تغذیه می‌کنند.

با شلنگ اسپری کنید. شته‌ها و سایر حشرات مکنده شیده نمی‌توانند پرواز کنند، و چنگال قوی ندارند. با اسپری برگ‌ها به طور مستقیم با آب تمیز، می‌توانید میزان زیادی از این حشرات را از روی گیاه حذف کنید. این راه‌حل دائمی نیست، اما می‌تواند سرعت آن‌ها را کم کند.

با روغن چریش اسپری کنید. با استفاده از محلولی حاوی یک قاشق غذاخوری روغن چریش، یک قاشق غذاخوری صابون کاستیل و ۶ فنجان آب گیاه فلفل دلمه‌ای تان را اسپری کنید. روغن چریش کاملا طبیعی بوده و حشرات فعال را خواهد کشد و از پیوستن آفات جدید به مهمانی جلوگیری خواهد کرد.

حشرات مفید معرفی کنید. کشفدوزک‌ها و زنبورهای شکاری از جمله رایجترین حشرات مفید باغ هستند. می‌توانید این حشرات را با کاشتن گیاهان خاص شامل آن‌ها یا خرید لارو برای تکثیر در باغتان آن‌ها را جذب کنید. همیشه وقتی خورشید در حال غروب است کفشدوزک‌ها را رها کنید تا از رفتنشان جلوگیری کنید. کفشدوزک‌ها خواهند ماند و از شته‌ها و سایر مکنده‌های شیره تغذیه خواهند کرد.

فهرست گیاهان فلفل دلمه‌ای طولانی است، و به هیچ وجه راهنمای کاملی برای کنترل آن‌ها وجود ندارد. با این حال، قانونی کلی برای کنترل جمعیت آفات، رشد انواع مختلف گیاهانی است که به طور طبیعی حشرات شکارچی را وارد می‌کنند.

اهمیت کنترل وضعیت بوته ها از لحاظ آبکی بودن

منظور از آبکی بودن در بوته های فلفل دلمه ای گلخانه ای گلخانه ای یعنی پایین بودن میزان ماده خشک در ساختار اندام سبز و میوه. به بیان ساده تر اگر میزان آبیاری بیش از حد باشد ساختار گیاه آبکی و شکننده خواهد بود، این شرایط در زمانی اتفاق می افتد که به دلیل بالا بودن نیاز آبی بوته ها مثلا به دلیل استفاده زیاد از کودهای شیمیایی، یا بالا بودن دما و اجبار به استفاده زیاد از آب خالی و شرایطی از این قبیل تجمع آب در ساختار اندام سبز بوته ها و میوه ها بیش از حد طبیعی است.

بروز چنین شرایطی باعث افزایش شدید میزان بیماری های قارچی و آفات در بوته ها می شوند، چرا که هرچقدر ساختار اندام سبز و میوه ها آبکی و شکننده باشد به همان میزان قدرت خود ایمنی در برابر این نوع بیماریها پایین آمده و شرایط محیطی هم برای بروز بیماریهای قارچی و حمله آفات مساعدتر است.

 

پوسیدگی گلگاه روی فلفل دلمه‌ای

پوسیدگی گلگاه بسیار روی گوجه و انواع فلفل شیرین رایج است. علت اصلی آن کمبود کلسیوم درون گیاه است که باعث ناتوانی در تشکیل پوست میوه می‌شود. این پوسیدگی واقعی نیست، فقط میوه‌ای است که رشدش کامل نشده‌است.

پوست فلفل لکه‌های نرم تیره، معمولا در انتهای میوه خواهد داشت. این پوست آسیب‌پذیر باعث رشد کپک می‌شود، و قسمت آسیب دیده میوه را غیرقابل خوردن می‌کند.

پوسیدگی گلگاه در فلفل شیرین

علائم

 • لکه‌های ملایم در انتهای غلاف فلفل
 • پوست مرده و چروکیده
 • کپک قارچی درون فلفل

راه‌حل

به آبیاری منظم ادامه دهید. هرچند مشکل مربوط به کمبود کلسیم است، فراهم کردن کلسیم به ندرت مشکل را حل خواهد کرد. بیشتر اوقات، پوسیدگی گلگاه به دلیل آبیاری نامناسب ایجاد می‌شود؛ اینکه گیاه کاملا بی‌آب شود، سپس با میزان زیادی آب آن را غرق کنیم. این کار باعث می‌شود گیاه بیشتر آب را از طریق برگ‌ها جذب کند و برای بیشتر کلسیم در دسترس را از میوه در حال رشد دور کند. در عوض، پیش از آن که گیاه فلفل شروع به پژمردگی ناشی از کم آبی شود به آن آب دهید، خاک را مرتب مرطوب و با زهکشی مناسب نگه دارید.

صبر کنید. کاملا رایج است که میوه‌های اولیه پوسیدگی گلگاه داشته باشند، در حالیکه میوه‌های بعدی طبیعی خواهند بود. گاهی، بهترین کار این است که هیچ کاری نکنیم و صبر کنیم تا گیاه خودش همه چیز را مرتب کند!

در صورتی که تا کنون این کار را نکرده‌اید، مطمئن شوید که با محلولی حاوی کلسیم به طور مرتب کوددهی انجام دهید.

زرد شدن برگ‌های فلفل دلمه‌ای

یکی از رایج‌ترین مسائلی که پرورش دهندگان فلفل با آن مواجه می‌شوند، برگ‌های زرد به طور وحشتناک است. در حالیکه خیلی مسئله مهمی نیست، اما اقداماتی هستند که باید انجام دهید تا این مشکل گیاه فلفل را حل کنید.

علائم

 • برگ‌های زرد
 • رگ‌برگ‌ها به رنگ زرد متمایل شوند.
 • افتادن برگ‌ها

راه‌حل

با اینکه بسته به دلیلش راه‌حل مربوط به زرد شدن برگ فرق می‌کند، اما اینجا چند راهکار بالقوه وجود دارد.

نیتروژن مهیا کنید. نیتروژن ماده غذایی ضروری برای رشد سالم گیاه است. این ماده به گیاه فلفل کمک می‌کند که برگهای سبز قوی و بزرگ پرورش دهند. همچنین این ماده رایجترین ماده مغذی است که خاک دچار کمبود آن می‌شود. مطمئن شوید که به طور منظم کود دهی انجام می‌دهید و کودتان شامل نیتروژن کافی است. همچنین، اگر در زمین گیاهتان را کاشته‌اید، سالانه خاک را بررسی کنید.

نکته: اگر مشکل نیتروژن است، زردی برگها از انتهای گیاه آغاز خواهد شد، و طی زمان بالا خواهد آمد.

تامین کردن منیزیوم و کلسیم. کمبود منیزیوم می‌تواند در صورت شدید بودن باعث کلوروزیز شود، یعنی رگ‌برگهای برگ‌ها سبز بمانند در حالی که باقی برگ زرد می‌شود. از اسپری کلس-منیزیوم استفاده کنید یا از مواد افزودنی به خاک مانند پودر استخوان و پودر خون به هنگام کاشت فلفل استفاده کنید. بسیاری از کودهای همه‌کاره شامل این مواد مغذیه ثانویه هستند.

آبیاری بیش از حد ممنوع. آبیاری بیش از حد دلیل محتمل دیگر برای زرد شدن گیاه فلفل است. مطمئن شوید که فقط زمانی که لازم است آبیاری می‌کنید و اجازه دهید گیاهان گلدانی آب اضافی را تخلیه کنند. فلفل رطوبت یکنواخت را ترجیح می‌دهد، بنابراین از رطوبت سنج استفاده کنید یا اجازه دهید یک یا دو اینچ از خاک بین دو آبیاری خشک شود.

برگ‌های پیچ خورده فلفل دلمه‌ای

این مشکلی است که کسانی که برای اولین بار فلفل تولید می‌کنند و تولید کنندگان با آن مواجه هستند. با وجود دلایل بسیار محتمل، مراقبت از برگ‌های پیچ خورده فلفل می‌تواند بسیار نکته داشته باشد.

بیشتر اوقات، برگ‌های پیچ خورده فلفل علامتی نور بیش از حد، آب بیش از اندازه یا ورم گیاه است. بیماری‌هایی وجود دارند که باعث ایجاد برگ‌های پیچ خورده می‌شوند، اما اگر گیاه سالم باشد احتمالا یکی از این دلایل است.

علائم

 • برگ‌های پیچ خورده
 • برگ‌های کج شده
 • توقف رشد

راه‌حل

چراغ رشد را بالاتر ببرید. اگر فلفل را از بذر در داخل پرورش می‌دهید، احتمالا چراغ رشد خیلی به گیاهتان نزدیک است. اگر از چراغ LED استفاده می‌کنید، باید حداقل ۳۰-۴۰ سانتی‌متر از برگ‌ها فاصله داشته باشد، بسته به توان چراغ. روی واحد چراغ خاص خود را بخوانید و مطمئن شوید که گیاهتان فضای کافی دارد.

جریان هوا را افزایش دهید. ورم گیاه به دلیل شرایط محیطی اتفاق می‌افتد. بویژه گردش هوای ضعیف و آبیاری بیش از اندازه. اگر گیاهتان در زیر برگ‌هایش برجستگی‌های متبلور سفید دارد، ممکن است ورم باشد. اگر در منزل هستید جریان هوا را از طریق فن ایجاد کنید، یا فلفل‌ها را در فضای باز با فاصله بیشتر از هم قرار دهید.

مطمئن شوید که خاکتان کلسیم دارد. گیاه فلفل برای تشکیل دیوارهای سلولی قوی به کلسیم نیاز دارد. این چیزی است که به برگ‌ها و قلاف فلفل شکلی یکنواخت و متقارن می‌بخشد. هنگامی که کلسیم کم باشد یا وجود نداشته باشد، ممکن است برگ‌ها و میوه‌ها تغییر شکل دهند.

خاک زمین به ندرت کمبود کلسیم دارد، اما گیاهان کاشته شده در گلدان می‌توانند از این مسئله آسیب ببینند. مواد اولیه خاک گلدانتان را بررسی کنید. اگر کلسیم درون آن نیست، مطمئن شوید که با استفاده از کود همه‌کاره کلسیم را فراهم می‌کنید.

آبیاری بیش از اندازه ممنوع. دوباره می‌گوییم. آبیاری بیش از اندازه بد است! برای گیاه فلفل آب بیش از اندازه مهیا نکنید. این کار هم می‌تواند باعث پیچخوردگی برگ‌ها شود.

امیدواریم این مقاله به شما در تشخیط مشکلات گیاه فلفل‌تان کمک کرده باشد. هرچند این موارد به هیچ وجه تنها مسائلی نیستند که ممکن است برای گیاه فلفل‌تان پیش بیاید، اما قطعا رایجترین مشکلاتی هستند که دیده‌اید.

در این مقاله سعی شده است آموزش جلوگیری از ویروسی شدن بوته فلفل  به صورت کامل آموزش داده شود. با این حال لطفا جهت آشنایی بیشتر یک کارشناس خبره کنار کشت خود اختیار کنید ما کارشناسان بازیار رو به شما پیشنهاد میکنیم .موفق باشید

منابع:

 • Hull, R. 2001. Matthews’ plant virology. 4″ Ed., Academic press, …
 • Joshi, R. D., and Dubey, L. N. 1973. Assessment of …
 • Pourrahim, R. and Farzadfar, Sh. 2012. Detection of Potato virus …
 • Sharma, O. P., Sharma, P. P., and Chowfla, S. C. …
 • Zitter, T. A., Florini, D., and Provvidenti, R. 1984. Virus …

کنترل ویروس گوجه

شناخت محصول و منطقه

گوجه‌فرنگی یکی از محصولات صنعتی کشاورزی است که می‌تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی یکی از خسارت‌زاترین بیماری‌های ویروسی گوجه‌ فرنگی در برخی نقاط جهان است. این ویروس برای اولین بار از فلسطین اشغالی گزارش شده است. در ایران نیز برای اولین بار در سال ۱۳۷۵ از استان های جنوبی ایران شامل سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، بوشهر، فارس و خوزستان گزارش شده است. در سال های اخیر به استان های مرکزی، شمالی و شمال شرق (استان های خراسان، اصفهان، مرکزی، گلستان ، تهران و یزد) گسترش یافته است.

به طور کلی این ویروس باعث خسارات گسترده ای در بسیاری از نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری در دنیا می شود. چنانچه در بسیاری از کشورهای مدیترانه ای، خاورمیانه و آفریقایی از جمله قبرس، اسرائیل، ساحل عاج، اردن، لبنان، سنگال، مصر و تونس انتشار گسترده ای دارد.

بیماری ویروسی پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (Tomato Yellow Leaf Curl Disease, TYLCD) بـرای اولین بار در اواخر سال ۱۹۳۰ میلادی از مزارع گوجه فرنگی (Solanu m esculentum ) دره اردن گزارش و از اوایل دهه ۶۰ میلادی به یکی از بیماریهای مهم گوجه فرنگی در بسیاری از مزارع گوجه فرنگی دنیا تبدیل گردید. خـسارت ناشی از بیماری در برخی از مزارع گوجه فرنگی دشت اردن بین ۹۳ تا ۱۰۰ درصد گزارش شده است. گیاهان آلوده دارای میوه های کم و ریز و در برخی موارد فاقد میوه به دلیل ریزش پیش از موعد گل هستند. ماهیت ویروسی (TYLCD) و ارتبـاط آن با سفیدبالک (Bemisia tabaci) برای اولین بار در سال ۱۹۶۴ میلادی اثبات گردید. سپس ویـــروس عامل بیـــماری (TYLCD) شناسایی و تحت نام ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی ( Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV ) نامگذاری گردید. ویروس TYLCV از اعضای جنس بگوموویروس (Begomovirus) و از تیره ویروسهای دوقلو (Geminiviridae) است و از طــریق سفیدبــالک (B. tabaci) منتقل می شوند.

 

نشانه های ویروسی شدن گوجه فرنگی

نشانه های بیماری (TYLCD) معمولا” بعد از دو تا سه هفته بعد از وقوع آلودگی قابل مشاهده میباشد. در صورت وقوع آلودگی در مراحل اولیه رشد، کوتولگی شدید بوته های گوجه فرنگی و کاهش تعداد و اندازه میوه در مزارع براحتی قابل مشاهده میباشد. نشانه های مشخص آلودگی در ابتدا به صورت زرد شدن حاشیه برگها، قاشقی شدن و فنجانی شدن برگها، ریز شدن شدید برگهای انتهایی و در نهایت کوتولگی بوته های گوجه فرنگی ظاهر میشود (شکل ۱ ) . در صورت آلودگی نشاهای گوجه فرنگی بلافاصله بعد از انتقال آنها به زمین اصلی، نشانه های آلودگی با سرعت بیشتری ظاهر گشته و شدت آلـودگی در این گونه مزارع نیز بیشتر میباشد.

ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV) از اعضای جنس بگوموویروس Begomovirus، تیره ویروسهای دوقلو Geminiviridae است . مجموعه ای شامل بیش از ده گونه و استرین از ویروس مذکور در ارتباط با بیماری (TYLCD) گزارش شده اند. اعضای تـیـره ویروسهای دوقلو دارای ژنوم از نوع دزاکسی ریبونوکلئیک اسید تک لای حلقوی (circular  single-stranded  DNA) میباشند که در پیکره های دوقلو (geminate) بـا اندازه متـوسط ۱۸ × ۳۰ نانــومتر، بسته بندی میشــوند (شکل ۲ ) . تیره ویروسهای دوقلـــو بـــراساس ساختـــار ژنوم (genome organization)، دامنه میزبانی (host range) و حشره نـاقل (insect vector) طبقه بندی و دارای هفت جنس بنامهای: Mastrevirus، Curtovirus، Begomovirus، Topocuvirus، Becurtovirus، Turncurtovirus و Eragrovirus میباشد . تمام اعـضـای جنس بگـــوموویـــروس توسط حشره ناقل (B. tabaci) از گیاهی به گیاه دیگـر انتقال مییابند .

 

سفید بالک (Bemisia tabaci)  برای اولین بار و در اواخر سال ۱۹۲۰ میلادی از شمال هند به عنوان یک آفت مهم و خسارتزا گـــزارش گــردید و در حال حاضر در تمام قاره های دنیا (به استثنا Antarctica ) انتشار یافته است .

سفید بالک

برای اولیـــن بار در سال ۱۸۸۹ میـلادی در یونان توصیف و ابتدا تحت نــام (Gennadius, 1889) (Aleyrodes tabci) و سپس تحت نام (Bemisia tabaci) نامگذاری گردید. سفید بالک (Bemisia tabaci)  از بیش از ۷۰۰ گونه و۸۶ تیره گیاهی تغذیه میکند و مهمترین تاثیر و خسارت آن به دلیل انتقال ویـروسهای گیاهی (بیش از ۱۱۰ ویـــروس گیـــاهی) میبــاشد .

در طبیعت، Tomato yellow leaf curl virus  از طریق سفیدبالک B. tabaci به صورت پایا (Persistent) از گیاهی به گیاه دیگر منتقل میشـود (شکل B. tabaci .(3دارای بیوتیپهـای مختلفی است که میتوانند ار نظر دامنه میزبانی، باروری و هم چنین مارکرهای مولکولی از یکدیگر متمایز شوند. اگر چه پوره های سفیدبالک قــادر به انتــقال بگوموویروسها هستند ولی نقش اصـلی برای انتقال و انتـشار آن بر عهده حـشرات بالـغ میبـــاشد . یک حشره کــامل قادر به کسب و انتــقــال ویـــروس TYLCV به گیـــاهان گوجه فرنگی میباشد. حــداقــل مدت زمـــان لازم برای کسب ویـــروس (Acquisition access period, AAP و مـــایه زنــی Inoculation access period, IAP ) برای جـدایه های ویروس TYLCV توسط بیوتیپ B به ترتیب از ۱۵ تا ۶۰ و ۱۵ تا ۳۰ دقیقه میباشد . بعد از کسب ویروس توسط حشره ناقل، بگوموویروسها برای آلودگی فوری در دسترس نمیباشند و نیاز است که مدتی را در داخل بدن حشره ناقل بگذرانند که این مدت به دوره نهان (latent period) معروف است. تخمین مدت زمان دوره کمون بسته به شرایط محیطی، ویروس و ناقل متفاوت میباشد، به طوری که دوره نهان برای جدایه اسرائیلی در اوایل ۱۹۶۰ میلادی، ۲۱ ساعت و در سال ۱۹۹۵ ( ۳۵ سال بعد) دوره نهــان به مدت هشت ساعت گزارش شده است . ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی میتواند در بین سفیدبالکها و در غیاب منبع آلودگی انتقال یابد. Tomato yellow leaf curl virus میتواند از طریق حشرات نر آلوده به حشرات ماده آلوده به ویروس و یا بالعکس انتقال یابد اما در میان حشرات با جنسیت یکسان انتقال نمی یابد . جنسیت (Gender) و سن (Age) حشره ناقل در میزان انتقال موثر میباشد. تقریبا تمام حشرات ماده با سن یک تا دو هفته قادر به ایجاد آلودگی در گوجه فرنگی بودند در حالیکه ۲۰ درصد حشرات نر با همان سن یک تا دو هفته ای قادر به ایجاد آلودگی بودند. توانایی سفیدبالک برای انتقال Tomato yellow leaf curl virus هم زمان با افزایش سن کاهش مییابد. در حالیکه ۶۰ درصد حشرات ماده با سن سه هفتگی هنوز قادر به ایجاد آلودگی بودند ولی تقریبا حشرات نر در همان سن قادر به ایجاد آلودگی نیستند. در سن ۶ هفتگی تنها ۲۰ درصد حشرات ناقل ماده قادر به انتقال آلودگی بودند. وجود طولانی مدت ویروس در بدن حشره ماده در ارتباط مستقیم با کاهش میزان باروری (Fertility) حشره میباشد. ویروس (TYLCV) در میزان تخم گذاری موثر می باشد ولی در میزان خروج پوره ها از تخم حشره ناقل نقشی ندارد .

ویروس Tomato yellow leaf curl virus دارای دامنه میزبانی وسیع و قادر به ایجاد آلودگی در بیش از ۳۰ گونه گیاهی از ۱۲ تیره گیاهی میباشد. سبزیجات، گیاهان زینتی، گیاهان وحشی و گونه های مختلف علفهای هرز از میزبانهای TYLCV میباشند . گوجه فرنگی (S. esculentum) میزبان اولیه و اصلی Tomato yellow leaf curl virus است. اکثر گونه های گوجه فرنگی وحــشی از قــبــیـــل  S.chilense،  S.habrochaites،  S.peruvianum  و  S.pimpinellifolium میزبانهای فاقد علائم این ویروس هستند. گیاهانی از قبیل لوبیا (Phaseolus  vulgaris)، اطلسی (Petunia hybrida) و لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum) میزبان TYLCV و نشانه های شدید آلودگی را بعد از انتقال آلودگی توسط سفید بالک نشان میدهند. علائم مشخص آلودگی در علفهای هرزی از قبیل Datura stramonium، Cynonchum acutum کاملا”قابل مشاهده می باشد در حالی که بعضی دیگر از آنها مانند Malva parviflora میزبانهایی بدون نشانه های آلودگی هستند. از علف هرز داتوره (Datura stramonium) به عنوان یک میزبان آزمایشگاهی مناسب استفاده میشود. در ایران، (TYLCV) از برخی مزارع فلفل (Capsicum annuum) در کرمان(جیـرفت) و استـان هـرمزگان ، خیار (Cucumis sativus)، یونجه زرد((Melilotus officinalis، هــــویج (Dacus sp.)، شنبلیله (Trigonella sp.) و پـنیــرک (Malva sp.) گزارش شده است .

از اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی کشتهای گوجه فرنگی در سراسر جهان با تهدید دائمی ویروس TYLCV روبه رو گشته اند. این ویروس به سرعت در خاورمیانه، آسیای مرکزی، شمال و غرب آفریقا، جنوب شرقی اروپا، جزایر کارائیب، جنوب شرقی آمریکا و مکزیک گسترش یافته است. TYLCV در ایتالیا، مغرب، آفریقای غربی و شبه جزیره عربی شناسایی و ردیابی شده است و در اواخر دهه ۷۰ میلادی از قبرس، اردن و لبنان، اوایل دهه ۸۰ میلادی از مصر و ترکیه و در اواسط و اواخر ۹۰ میلادی از جمهوریهای آسیایی شوروی سابق، ایران، عربستان سعودی و یمن گزارش شده است. دو جدایه بسیار مرتبط با جدایه های ویروس خاورمیانه در ژاپن در اواخر ۱۹۹۰ توصیف شد. در چین جدایه TYLCV در جنوب غربی استان Guangxi شناسایی شد. جدایه خاورمیانه TYLCV در پرتقال و اسپانیا در اواسط ۱۹۹۰ شناسایی شد. سپس Tomato yellow leaf curl virus در شمال آفریقا شناسایی شد که احتمالا´منشا آن از اسپانیا و ایتالیا میباشد. در مراکش استرینهای خاورمیانه و ایتالیا در اوایل سال ۲۰۰۰ شناسایی و گزارش شدند. جدایه ایتالیایی از تونس در اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی، جنوب فرانسه در سال ۱۹۹۹ و یونان در سال ۲۰۰۰ میلادی گزارش شد. در شرق آفریقا (سودان) ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی به احتمال زیاد از اوایل دهه هفتاد میلادی وجود داشته است. جدایه خاورمیانه TYLCV در نیمکره غربی در اواسط ۱۹۹۰ در جزایر کارائیب، ابتدا در جمهوری دومینیکن، سپس در کوبا، جامائیکا، پورتوریکو و باهاما ظاهر و از آنجا به آمریکا رسید. در اواخر ۱۹۹۰ ابتدا در ویرجینیا و سپس در فلوریدا ،جورجیا، لوئیسیانا، کارولینای شمالی و میسی سیپی گزارش شد. با توجه به مطالب فوق TYLCV با سرعت زیادی در حال گسترش میباشد و به عامل اصلی محدودکننده کشت گوجه فرنگی در بسیاری از مناطق دنیا تبدیل گشته است .

بیماری ویروسی برگ زرد گوجه فرنگی بــرای اولــین بــار در ایــران از برخــی مــزارع گوجه فرنگی اسـتانهـای سیسـتان و بلوچسـتان و هرمزگـان گـزارش گردیـد و علیرغـم نمونـه بـرداری از ۱۰ اسـتان کشـور: خراسـان، سـمنان، مازنـدران، تهـران، اصـفهان، سیسـتان و بلوچسـتان، کرمـان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر، (TYLCD) فقط از بعضی مـزارع گوجـه فرنگـی در استانهای جنـوبی کشـور از قبیـل سیسـتان و بلوچسـتان، هرمزگـان، کرمـان، بوشهر و خـــوزستان گزارش گردید . در سـالهـای بعد، بیماری ویروسی TYLCD از استان تهــران(ورامین) ، استان مرکزی(دلیجان)، اصفهان(دهنــو)، گلستان (گرگان)، مازندران (خزرآبـاد) و خراسـان (مشـهد، درگـز و سـرخس) ، خوزستان (بهبهان، دزفول، شوش، سوسنگرد، اهــواز، اندیمشــک، رامهرمــز و شـــوشتر)، سیسـتان (شـیب آب، پشـت آب، شهرکی و نارویی) ، یزد(اشکذر) گزارش گردید.

ویروس پالامپور پیچیدگی برگ گوجه فرنگی (Tomato leaf curl Palampur virus, ToLCPMV) در ســال ۱۳۸۹ از برخی گلخانه های خیـــار در استان یـــزد (تفت) گـــزارش شده است .

ویروسهای قابل انتقال توسط سفیدبالکها بر ۳ اصل مهم استوار می باشد

 1. در دسترس بودن سموم شیمیایی موثر و متنوع
 2. گلخانه های غیرقابل دسترس توسط حشرات
 3. استفاده از کولتیوارهای مقاوم و یا متحمل

 

 1. تولید نشاهای گوجه فرنگی در گلخانه های حفاظت شده با توریهای غیرقابل نفوذ به حشره ناقل ( ۵۰ مش یا کمتر) با هدف جلوگیری از آلودگی نشاهای گوجه فرنگی و در مناطق دور از منابع آلودگی به ویروس عامل بیماری و یا حشره ناقل.
 2. تعیین تاریخ مناسب کاشت : زمان انتقال نشاهای گوجه فرنگی به زمین اصلی نیز یکی دیگر از عوامل مهم در کنترل TYLCV میباشد. زمان انتقال می بایستی با توجه به میزان جمعیت حشره ناقل در زمین اصلی تعیین شود. بنابراین انتقال نشاهای گوجه فرنگی به زمین اصلی در زمانی که جمعیت حشره ناقل بالا میباشد، توصیه نمیشود.
 3. اجتناب از کشتهای جدید گوجه فرنگی در مجاورت کشتهای قدیمی و یا گیاهانی که از آنها به عنوان میزبان برای ویروس TYLCV نامبرده شده است.
 4. حذف گیاهان گوجه فرنگی باقیمانده از فصل قبلی در اوایل بهار و قبل از ظهور حشرات کـامل سفید بــالک. مزارع قدیمی گوجه فرنگی مهمترین منبع برای TYLCV و حشره ناقل آن می باشد.
 5. سمپاشی گیاهان آلوده قبل از برداشت با هدف جلوگیری از مهاجرت حشرات ناقل به سایر گیاهان
 6. کشت گوجه فرنگی با فاصله زمانی و مکانی از سایر میزبانها از قبیل (کلم، کدوئیان، سویا، پنیه و علفهای هرز).
 7. کشت گیاهان از قبیل ذرت در اطراف مزارع گوجه فرنگی.
 8. حذف علفهای هرز میزبان برای (TYLCV) با هدف کاهش منابع آلودگی.
 9. ردیابی نشانه های اولیه آلودگی و حذف گیاهان آلوده و یا مشکوک به آلودگی و قرار دادن آنها در کیسه های پلاستیکی، خصوصا” در ۴-۳ هفته ابتدای فصل کشت.
 10. سفید بالک (Whitefly) علاقه مند به تغذیه از بافت برگ گیاهان جوان میباشند. لذا برای جلوگیری از آلودگی، لازم است که سن نشاهای گوجه فرنگی به هنگام انتقال به زمین اصلی، حداقل ۳۰ روز باشد.
 11. پایش جمعیت حشره ناقل در تمام طول فصل کشت.
 12. جلوگیری از هم پوشانی کشت گوجه فرنگی با سایر محصولات با هدف جلوگیری از ازدیاد جمعیت حشره ناقل.
 13. کشت خیار (Cucumis sativus) در بین ردیفهای کشت گوجه فرنگی و با فاصله زمانی یک ماه قبل از انتقال نشاهای گوجه فرنگی به زمین اصلی باعث تاخیر قابل ملاحظه در وقوع آلودگی، انتشار ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی و تعــداد بوته های آلوده در دو ماه اول کشت گوجه فرنگی در دره اردن گردیده است. کشت خیار در فاصله بین ردیفهای گوجه فرنگی در مزرعه آزمایشی در منوجان (استان کرمان) و سرخون( استان هرمزگان) نیز باعث کاهش میزان آلودگی گوجه فرنگی گردیده است. بطوریکه میزان آلودگی بوته های گوجه فرنگی به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در کشت مخلوط در دو سال اجرای طرح برابر با %۱۱ و %۹ بود در حالیکه میزان آلــودگی در کشت معمول گوجه فرنگی به ترتیب برابر با %۴۷ و %۴۴ بود.
 14. بطور کلی استفاده از هر گونه پوشش توری که به طور فیزیکی باعث دور نگاه داشتن حشره ناقل ( tabaci) و ممانعت از دستیابی آن به گیاه هدف(گوجه فرنگی) میگردد نهایتا”منجر به کاهش میزان آلودگی به TYLCV میشود. البته بایستی به تهویه مناسب و تامین نور کافی برای گیاه توجه خاص داشت. پوششهای منفذ دار از جنس پلی اتیلن و پلی پروپیلن در بسیاری از موارد باعث کاهش میزان آلودگی شده است. پوششهای با منافذ با اندازه ۵۰ مش برای حفاظت گلخانه ها و ممانعت از ورود سفید بــالــک بسیار موثر میباشد . استفاده از توری ضد حشره ناقل درخزانه ها و بلافاصله در زمین اصلی در کاهش شدید میزان آلودگی در مزارع گوجه فرنگی بسیار موثر بود. با توجه به احتمال وقوع آلودگی در خزانه ها و در نظر داشتن اینکه نشاهای آلوده شده در خزانه ها میتوانند نقش منابع آلودگی را در زمین اصلی ایفا کنند، حـفاظت نشاها در خزانه ها از آلودگی به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. میزان آلودگی در زمین اصلی که از نشاهای تولید شده در زیر توریهای ضد حشره ناقل استفاده شده است در مقایسه با مزارع گوجه فرنگی که از نشاهای تولید شده در خارج از توریهای ضد حشره ناقل استفاده نموده اند، بسیار کمتر و دارای تفاوت معنیداری بود. استفاده از مالچهای زرد رنگ برای کنترل ویروسهای قــابــل انتقال با سفید بالکها از جمله ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی .(TYLCV) تاثیر حفاظتی مالچ زرد رنگ از طریق جلب سفید بــالکها به رنگ زرد مالچ و سپس مرگ ومیر سفیــدبالکهــا در نتیجه گرمای منعکس شــده از مالچهــا گــزارش شــده است . بطور کلی در بسیاری از گلخانه ها، پوششهای پلی اتیلن با هدف حفاظت گیــاهان از باد، باران و تگرگ مـــورد استفاده قرار میگیرند. این گونه پوششها کشاورزان را قـادر میسازد کــه کیفیت و شدت نــور در داخـل گلخانه ها را کنترل کنند. در سالهای اخیر با اضافه کـردن مواد جاذب UV به پوششهای پـلی اتیلنی (UV-blocking polyethylene films, UV-BPF) تولید و مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از این پوششها ۵ درصد از کل نور ماورای بنفش انتقال مییابد در حالیکه این میزان برای پوششهای پلی اتیلنی معمولی به میزان ۱۳ تا ۲۰ درصد میباشد. نتـــایـــج بدست آمده از کاربرد UV-BPF نشانگر آن است که پوششهای مذکور در کاهش ورود حشره ناقل به داخل گلخانه و همچنین در کاهش انتشار بیماریهای ویروسی قابل انتقال با حشرات از جمله سفید بالکها در داخل گلخانه ها بسیار موثر بوده اند. نتایج بدست آمده از کاربرد پوششهای (UV-BPF) نشانگر کاهش میزان جابجایی سفید بالک ناقل ویروس TYLCV در فضای داخلی گلخانه ها میباشد. در تمام آزمایشات حفاظت گلخانه های گوجه فرنگی از سفید بالکها و TYLCV توسط پوششهای پلی اتیلنی ضد UV مشاهده شده است که کاهش میزان آلودگی به ویروس همیشه بسیار بیشتر از کاهش میزان جمعیت حشره ناقل بوده است و این یافته نشانگر آن است که پوششهای (UV-BPF) علاوه بر تـاثـیر در کاهش هجوم جمعیت حشره ناقل در راندمان انتقال آلـــودگی ویــروسی نیز نقش دارند. البته علاوه بر هزینه بالا استفاده از پوششهای مذکور، افزایش میزان رطوبت و دمای داخل گلخانه ها در اثر کاربرد پوششهای (UV-BPF) میبایستی مورد توجه قرار گیرد.
 15. استفاده از کولتیوارهای مقاوم ، در صورت دسترسی به آنها، بهترین توصیه برای کاهش میزان آلودگی به TYLCV می باشد. نتایج بدست آمده از برنامه های اصلاحی منجر به تولید کولتیوارهای متعدد با درجات مختلفی از مقاومت در ۳۰ سال اخیر گردیده است. امروزه مسئله اصلی برنامه های اصلاحی دسترسی به کولتیوار مقاوم به TYLCV و در عین حال قابلیت تولید میوه با کیفیت بالا میباشد. برخی از کولتیوارهای مقاوم به TYLCV فاقد مقاومت به بیمارگرهای باکتریایی و قارچی در فلوریدا بوده اند و به همین جهت کشاورزان در فلوریدا کماکان بر استفاده از روشهای زراعی و استفاده از سموم شیمیایی برای کنترل آلودگی به ویروس TYLCV تاکید دارند.

 

روشهای شیمیایی

 

کنترل شیمیایی بر علیه ویروسهای پایا و یا نیمه پایا در برخی موارد موفقیت آمیز بوده است. در مـــورد ویـــروس (TYLCV) ، سموم شیمیایی از گروههای مختلف و از قبـیل سموم کلره (Chlorinated hydrocarbons)، ارگانوفسفاتها (Organophosphates، نئونیکوتینوئیدها (Neonicotinoids)، پیریدین-آزومتین (Pyridine-Azomethines) ، پیرتروئیدها (Pyrethroides) در کاهش میزان جمعیت حشره ناقل ویروس موثر میباشند. استفاده از نئونیکوتینوئیدها در خزانه های گوجه فرنگی باعث جلوگیری از آلودگی نشاهای گوجه فرنگی در ۲ هفته اول در مزارع گوجه فرنگی شده است. البته استفاده مداوم و گسترده از سموم مورد اشاره در بسیاری از مـــوارد منجر به بــــروز مقاومت در جمعیتهـــای حشره نـــاقـــل شده است . استفاده مداوم از سموم شیمیایی با هدف کنترل سفیدبالک ناقل ویروس در بـــرخی از موارد بــاعث ظهـــور و بروز آفات ثانویه از قبیل مینـوزها (Leafminers) شده است . کنترل شیمیایی سفید بالک (B. tabaci) تا اندازه ای که بتواند باعث کاهش قابل توجه در میزان آلودگی به (TYLCV) شود، مشکل میباشد. سفیدبالک ها در زیر برگ ها مستقر بوده و تغذیه میکنند و لایه مومی که بدن حشرات نابالغ را پوشانده است باعث محافظت حشرات ناقل از سموم شیمیایی میشود . استفاده از سموم گروه نئونیکوتینوئید (Neonicotinoids) در جلوگیری از افزایش جمعیتهای حشره نــاقــل موثر بـــوده است. این گـــروه از سموم شیمیایی (Thiomethoxam, Imidaclipride, and Dinotefuron) در یک دهه اخیر بطور گسترده ای برای کـــاهش وقوع آلـــودگی به (TYLCV) در مزارع گوجه فرنگی مـــورد استـــفاده قـــرار گرفته اند . استفاده مــداوم از ایــن گــروه از سموم مانند سایر حشره کشها از گروههای دیگر نیز بــاعث بـــروز ظهور مقـــاومت در جمعیتهـــای سفیدبالــکها شده است . لذا تناوب در استفاده از سموم شیمیایی با هدف جلوگیری از ایجاد مقاومت در حشره ناقل به سموم شیمیایی توصیه میشود. روغنپاشی سطح زیرین برگ ها با هدف کنترل حشرات بالغ مستقر شده در زیر برگ ها نیز در برخی از موارد موفقیت آمیز بوده است.

در این مقاله سعی شده است آموزش جلوگیری از ویروسی شدن بوته گوجه فرنگی  به صورت کامل آموزش داده شود. با این حال لطفا جهت آشنایی بیشتر یک کارشناس خبره کنار کشت خود اختیار کنید ما کارشناسان بازیار رو به شما پیشنهاد میکنیم .موفق باشید

منابع:

www.tomatonews.com/en/tylcd-current-status-and-breeding-perspectives_2_1395.html

www.futurefarming.com/smart-farming/protect-tomatos-from-tylcd-without-insecticides

slideplayer.com/slide/15793944