اتوماسیون گلخانه و سیستم کنترل اقلیم

اتوماسیون یا سیستم کنترل اقلیم گلخانه، یک سیستم دستی یا اتوماتیک است که می‌‌تواند شرایط محیط را حفظ کند که شامل اندازه‌گیری، ثبت و پردازش داده‌ها به عنوان اجزاء اولیه است. اتوماسیون گلخانه همچنین از طریق بهینه‌سازی فرایند با مدیریت برتر همراه است. ایجاد یک سیستم گلخانه‌ای خودکار ارزان قیمت، با حداقل دخالت انسان کار […]

هوشمند سازی گلخانه

گلخانه‌های هوشمند

گلخانه‌ها انواع متفاوتی دارند و گلخانه‌های هوشمند یکی از انواع گلخانه‎هاست، می‌توان گفت حتی پیچیده‌ترین گلخانه‎ها به راحتی کنترل می‌شود. تنظیمات گلخانه‎ها را تنها با سوزاندن چند کالری برای تکان دادن دست و فشردن یک دکمه انجام داد. گلخانه‌ها به دو قسمت مدرن و سنتی تقسیم می‌شوند که قصد داریم در مورد گلخانه‌های مدرن و امروزی […]