کنترل بیماری های قارچی گلخانه

Control of greenhouse fungal diseases به جرات می توان گفت یکی از مهمترین مشکلات و معضلات در کشتهای گلخانه ای در فصول سرد سال بیماریهای قارچی است. بالا بودن شدید اختلاف دمای شب و روز، کوتاه بودن طول روی، مشکلات در تهویه رطوبت مازاد، محدودیت در آبیاری و عواملی این دست همه دست به دست […]